U bent hier

Opleidingen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt opleidingen aan raadsleden en kandidaat-raadsleden aan. Bij deze opleidingen staat kennisverdieping en -interactie centraal. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet, gemeentefinanciën en omgaan met integriteit. Dit gebeurt zowel online als met regionale bijeenkomsten.

Opleidingengids

In de Opleidingengids 2020 staan de nieuwste cursussen, trainingen en opleidingen die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met partners aanbiedt. Zie ook de Opleidingengids 2019.

Bijeenkomsten

Meerdere keren per jaar is er een Raadsacademie: een regionale bijeenkomst met inhoudelijke workshops over een bepaald thema. Voor een volledig overzicht van de Raadsacademies kijkt u op onze agenda. Ook de workshops op het Raadsledencongres maken onderdeel uit van de opleidingen die worden aangeboden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Lees hier de terugblik op het laatste Raadsledencongres.

Digitale leeromgeving

Naast bijeenkomsten zijn er voor raadsleden ook online cursussen, en leer- en opleidingsmodules. De nieuwe online leeromgeving is beschikbaar via leeromgeving.raadsleden.nl. Deze leeromgeving is opgezet en ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden samen met de Vereniging van Griffiers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nieuwe leeromgeving wordt aangesloten op de raadsinformatiesystemen.

Leerplatform raadsleden

Op www.leerplatformraadsleden.nl zijn zeven leermodulen te vinden voor raadsleden over de onderwerpen Financiën, Omgevingswet, Burger- en overheidsparticipatie, Regionale samenwerking, Rollen & Instrumenten, Sociaal domein en Veiligheid. Dit leerplatform is gemaakt door VNG Academy met oa ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het opleidingenaanbod van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden? Stuur dan een e-mail naar info@raadsleden.nl.