U bent hier

Bestuursleden gevraagd voor Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

DEN HAAG – De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt nieuwe bestuursleden. Wilt u zich naast het raadslidmaatschap op nationaal niveau inzetten voor de positionering en belangenbehartiging van raadsleden? Solliciteer dan voor de functie van bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden!

Als gevolg van de raadsverkiezingen van 21 maart eindigt het raadslidmaatschap van een aantal bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In het bestuur zijn er daarom vacant de functies van secretaris, penningmeester en meerdere plekken als algemene bestuurslid.

De vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behartigt de belangen van raadsleden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Parlement. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over wetswijzigingen met betrekking tot de vergoeding van raadsleden, agressie & geweld of rechtspositie. Hiernaast organiseert de vereniging toerustings- en netwerkbijeenkomsten voor raadsleden. Dit alles gebeurt onder het motto: Een sterke raad doet er toe!

Het bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap kost tijd, maar levert ook veel op het gebied van netwerken, kennis en ervaring. De functie is onbezoldigd. Reiskosten worden wel vergoed. Het algemeen bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar op een centrale locatie in het land. Van bestuursleden wordt ook verwacht dat zij aanwezig zijn bij bijeenkomsten die door de vereniging worden georganiseerd of als vertegenwoordiger namens de vereniging.

Het bestuur wordt ondersteund door een professioneel bureau dat de inhoudelijke voorbereiding en ondersteuning van bestuursvergaderingen, activiteiten en evenementen verzorgt. De communicatie rond bijeenkomsten en evenementen wordt ook door het bureau verzorgd.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over de vacature of de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, kunt u contact opnemen via info@raadsleden.nl of bellen met 070-3738195. Ook kunt u contact opnemen met voorzitter Mark den Boer (raadslid Molenwaard) via voorzitter@raadsleden.nl en/of Henk Bouwmans, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (henk.bouwmans@raadsleden.nl). De volledige vacature is hier te vinden: Vacature nieuw bestuurslid. Uw motivatie met uw CV ontvangen we graag voor 30 april a.s.