U bent hier

Certificaat voor het raadswerk?

Raadsleden leren een heleboel in hun raadswerk. Zouden raadsleden dan ook niet een certificaat of diploma moeten krijgen voor de kennis, ervaringen en vaardigheden die zij hebben opgedaan? Ellie Potiek, consultant en specialist op het gebied van leren en ontwikkelen, verkende de mogelijkheden.

Raadsleden kunnen met de competentiescan van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kijken welke competenties zij bezitten en welke zij nog moeten ontwikkelen. Zo zijn er 10 competenties die je als raadslid kan hebben. Hoe zet je deze competenties om naar een systeem van waardering en certificering, zodat raadsleden er ook daadwerkelijk een certificaat of diploma voor krijgen?

Competentie-app

Als proef is er daarom geëxperimenteerd met een app waarin een digitaal profiel van het raadslid wordt samengesteld op basis van de 10 competenties. In dit digitale profiel houd je bij wat je hebt geleerd en krijg je een overzicht dat vergelijkbaar is met een LinkedIn-profiel. Als raadslid kan je dan aangeven dat je bijvoorbeeld veel kennis over het sociaal domein bezit en leg je de moties die je hebt ingediend vast in je profiel. Na drie jaar je ervaringen vastleggen heb je een flink dossier opbouwt. Dit kan je laten erkennen door een opleidingsinstituut. Deze manier van certificeren, komt bijvoorbeeld ook voor bij verschillende studies op het hbo. De voordelen van dit overzicht van je competenties is dat je jezelf kan ontwikkelen. Het geeft namelijk een heel eerlijk overzicht van wat je al kan en wat je nog moet leren.

Aalten en Wolden

De gemeenten Aalten en Wolden hebben geëxperimenteerd door de competentiescan in te vullen. Hieruit bleek dat de raden ook graag samen willen leren, maar dit botst wel met de politieke verhoudingen binnen een raad. Raadsleden leren daarom liever samen met hun fractiegenoten.

Opleidingengids

Het hele verhaal over de certificering van competenties kunt u lezen in de Opleidingengids 2020 (pdf). De Opleidingengids 2020 biedt een overzicht van nieuwe opleidingen waarmee raadsleden hun kennis en vaardigheden kunnen aanscherpen. Bovendien staat de Opleidingengids vol interviews met raadsleden, experts en anderen over het belang van leren door raadsleden.