U bent hier

''Commissievoorzitterschap steeds lastiger met raadswerk te combineren''

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden steunt het wetsvoorstel om externe voorzitters toe te staan bij raadscommissies. Dat heeft het bestuur van de vereniging laten weten in een reactie op de consultatie over het concept-wetsvoorstel.

De discussie om extern voorzitterschap van raadscommissies mogelijk te maken loopt al langer. De Tweede Kamer nam in april 2018 een motie hierover aan, waarna minister Ollongren in juni van dat jaar met een wetsvoorstel kwam, dat de Tweede Kamer aannam. Aanleiding voor deze wetswijziging was onder andere het feit dat het laten voorzitten van commissies door niet-raadsleden in enkele gemeenten al gebeurde.

Toch kwam het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer, omdat het voorstel werd verworpen samen met een voorstel tot verruiming van het woonplaatsvereiste voor wethouders. Reden voor Tweede Kamerleden Albert van den Bosch (VVD) en Harry van der Molen (CDA) om het wetvoorstel opnieuw afzonderlijk in te dienen. 

Consultatiebrief

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gereageerd op het wetsvoorstel. In een brief aan de indieners maakt zij kenbaar achter het voorstel te staan, mede vanwege het feit dat het voorzitterschap van een raadscommissie een tijdrovende klus is voor raadsleden. Tijd die ook besteed kan worden aan volksvertegenwoordigende taken, wanneer het voorzitterschap niet meer door een raadslid hoeft te worden uitgevoerd.

Daarnaast stelt het bestuur dat lokaal maatwerk mogelijk moet zijn. Een gemeenteraad kan goed op lokaal niveau de keuze maken of een externe voorzitter wel of geen toevoeging is. Het tegenargument dat extern voorzitterschap mogelijk veel geld kost wordt verworpen; gemeenteraden hebben de neiging om altijd erg zuinig om te springen met geld voor zichzelf en de eigen ondersteuning. Het valt daarom niet te verwachten dat voorzitters van buiten ineens een grote kostenpost gaat zijn.

Griffiers

De Vereniging van Griffiers steunt het wetsvoorstel ook. Zij zien meer ruimte voor maatwerk wanneer de verplichting wordt losgelaten dat raads- of statencommissies een raads- of statenlid als voorzitter moeten hebben. Daarnaast komt extern voorzitterschap de 'rolzuiverheid' ten goede, doordat het aannemelijker is dat een externe voorzitter geen politieke kleur heeft.