U bent hier

Derde deel raadsleden houdt zich in op sociale media vanwege bedreigingen

Een derde deel van de raadsleden die op sociale media actief zijn voor politieke doeleinden durft niet alles te plaatsen wat men wil, uit angst voor intimidatie en bedreigingen. De reden daarvoor is de negativiteit op sociale media, bubbelvorming en de onpersoonlijke manier van communiceren. Het gebruik van sociale media door raadsleden staat daarmee onder druk: een kwart heeft overwogen vanwege de toenemende polarisatie te stoppen met sociale media en een klein deel heeft dat besluit al genomen en is gestopt om nog langer actief te zijn op sociale media.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder raadsleden, “Social mediagebruik onder raadsleden” dat vandaag is gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat driekwart van de raadsleden sociale media gebruikt voor politieke doeleinden. Het overgrote deel van de raadsleden constateert dat sociale media gebukt gaan onder polarisatie en dat daarmee de doelen om bijvoorbeeld in contact te komen inwoners worden belemmerd.

Facebook het populairst

De raadsleden die sociale media voor politieke doeleinden gebruiken zijn het meest actief op Facebook. Twitter, LinkedIn en Instagram volgen op enige afstand, maar zijn alle drie bijna even populair onder raadsleden. Tiktok heeft slechts een handvol volgers onder raadsleden en Mastodon, dat sinds enige tijd in de aandacht staat als alternatief voor Twitter, wordt slechts door enkele raadsleden gevolgd.

Stemmen

Raadsleden gebruiken Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram voornamelijk om stemmen te krijgen tijdens de verkiezingen; informatie te krijgen van inwoners en informatie te verstrekken naar inwoners. In mindere mate wordt sociale media ingezet om discussies te voeren, contact te krijgen met journalisten/experts; mensen in beweging te krijgen of om andere besluitvorming te realiseren.

Partijaccount

Naast negativiteit en polarisatie op sociale media is er nog een reden om als raadslid geen gebruik te maken van sociale media: het sociale media-account van de eigen partij of fractie. Dit is een van de belangrijkste redenen voor raadsleden om niet-actief te zijn op sociale media voor politieke doeleinden: in plaats van zelf dat te doen, gaat het via de partijkanalen en is er geen noodzaak om zelf actief te zijn op sociale media. Verder maakt een klein deel van de raadsleden geen gebruik van sociale media omdat het volgens deze raadsleden geen nut heeft, voor stress zorgt of omdat zij er geen tijd voor hebben.

Aanbevelingen

Het onderzoek geeft ook een aantal suggesties om het sociale media gebruik van raadsleden te optimaliseren en om polarisatie tegen te gaan.

  1. Raadsleden moeten een weloverwogen afweging maken in de keuze van hun sociale media platform, aangezien sommige platforms de mogelijkheid biedt om andere doelgroepen te bereiken en dat sommige platforms niet integer omgaan met gebruikersinformatie.

  2. Raadsleden kunnen ook alternatieve platforms verkennen om vervolgens de mogelijkheden daarvan te ontdekken.

  3. Raadsleden kunnen duidelijke afspraken maken in de raadszaal over het gebruik van sociale media. Dit kan immers een deel van de polarisatie wegnemen.

  4. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zou sociale media trainingen moeten geven, zodat raadsleden zich enerzijds kunnen weren tegen online intimidatie of bedreigingen en anderzijds dat raadsleden sociale media effectiever kunnen inzetten voor politieke doeleinden.

  5. Er moet meer vervolgonderzoek gedaan worden naar het sociale media gebruik van raadsleden of zelfs lokale politieke partijen.

Meer informatie

Klik hier om het onderzoek ‘sociale media gebruik onder raadsleden’ te lezen.

Raadsleden die te maken hebben met agressie en intimidatie en daar geen goed raad mee weten, kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur dat landelijke en regionale ondersteuningslijnen biedt. Klik hier voor meer informatie.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden doet regelmatig onderzoek naar het gebruik van sociale media door raadsleden en gemeenteraden. Eerdere onderzoeken gingen over het gebruik van twitter en Facebook:

- Gemeenteraden zijn steeds actiever op Facebook en Instagram.

- De gemeenteraad in het sociale mediatijdperk.

- Raadsleden blijven op Twitter te veel in hun eigen bubbel 'Raadsleden in 140 karakters'.

- Hoe om te gaan met sociale media, kijk ook op de digitale leeromgeving voor raadsleden.