Gemeenteraden steeds actiever op Facebook en Instagram

Gemeenteraden steeds actiever op Facebook en Instagram

Van de 344 gemeenteraden zijn er inmiddels 110 die actief zijn op Twitter. Er zijn 94 gemeenteraden die een eigen Facebookpagina hebben en 48 gemeenteraden maken gebruik van Instagram. De belangrijkste reden om op social media actief te zijn is inwoners te informeren over de raadsvergadering en om in contact te komen met inwoners.

Dit blijkt uit het onderzoek “Sociale mediagebruik gemeenteraden Nederland”. Dit landelijke onderzoek is uitgevoerd door de Thorbecke Academie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In vergelijking met een vergelijkbaar onderzoek in 2016 is het aantal gemeenteraden dat op twitter actief is, in absolute aantallen afgenomen van 120 naar 110 gemeenteraden. In verhouding tot het aantal gemeenteraden is er sprake van een stijging: in 2016 was 30,8 procent van de gemeenteraden op Twitter actief, in 2022 gaat het om 31,9 procent van de gemeenteraden. Het aantal gemeenteraden dat actief is op Facebook is gestegen van vijftig naar 94.

Facebook gemeenteraad

De belangrijkste reden voor gemeenteraden om actief te zijn op social media is het aankondigen van de raadsvergadering (91,5  procent van de gevallen). Ook worden besproken agendapunten vaak gebruikt (54,3%) om inwoners te informeren. De helft van de gemeenteraden gebruikt social media om inwoners kennis te laten maken met raadsleden. Tot slot gebruikt 39,4% om inwoners mee te laten participeren, in contact te komen met inwoners of om het vertrouwen van de lokale democratie te versterken.

Tips en aanbevelingen  

In het onderzoek staan een aantal tips en aanbevelingen aan gemeenteraden die gebruik maken van social media of het willen uitbreiden:

  • Gebruik een (online) agenda om berichten te maken en van te voren in te plannen, zodat er voldoende ritme is;
  • Gebruik bij voorkeur zowel Facebook als Instagram. Instagram heeft het voordeel dat gemeenteraden beter en meer jongeren kunnen bereiken;
  • Voor de vindbaarheid van de raad op social media is het vooral aan te bevelen de woorden gemeenteraad te combineren met de naam van de gemeente, en geen telefoongetallen te gebruiken;
  • De Facebookpagina’s van de gemeenteraad van Breda en Dordrecht zijn goede voorbeelden voor andere gemeenteraden om actief te zijn op social media;
  • Voor gemeenteraden die nog geen social media gebruiken, is het belangrijk te weten dat je met een inzet van vijf uur per week al heel veel effect kunt realiseren op contact met inwoners.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige onderzoek “Sociale media gebruik gemeenteraden”.

Klik hier voor het onderzoek “Gemeenteraden nog weinig op Facebook en Twitter te vinden”.

Wil je meer weten over social media en hoe je het effectief kunt inzetten? Klik dan hier voor de leermodule over social media gebruik.