Leerlijnen voor beter gebruik van de leeromgeving

Leerlijnen voor beter gebruik van de leeromgeving

De leeromgeving voor raadsleden is hét hulpmiddel voor raadsleden om te werken aan de eigen kennis en vaardigheden. Om snel alles te weten te komen over een bepaald onderwerp zijn er nu elf nieuwe leerlijnen; meerdere modules die tezamen een thema belichten vanuit verschillende invalshoeken en leermethoden.

⇒ leeromgeving.raadsleden.nl

De eerste drie leerlijnen gaan algemeen over het raadslidmaatschap. Leerlijn 1 helpt kandidaat-raadsleden bij de voorbereiding vóór de verkiezingen, leerlijn 2 biedt een snelcursus voor het net geinstalleerde raadslid en leerlijn 3 geeft verdieping op onderwerpen die in de maanden na de beëdiging aan bod komen.

Leerlijnen 4 t/m 11 gaan over specifieke onderwerpen. Leerlijn 7 is bijvoorbeeld onmisbaar in de voorbereiding op de begrotingsbehandeling. Deze leerlijn behandelt de basis van gemeentefinanciën en -belastingen, zet de P&C-cyclus uiteen, ligt de 'Duisenberg methode' (beproefde manier van verantwoording en controle) toe en biedt in de e-learning de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met deze kennis.

Leerlijnen:

Deze elf leerlijnen zijn vanaf heden te vinden in de leeromgeving voor raadsleden. U vindt deze door na het inloggen bovenin te klikken op 'Leerlijnen'.

 1. Hoe bereid je je voor op het raadslidmaatschap?
 2. De basis als raadslid
 3. Invulling geven aan je rol als raadslid
 4. Recht, integriteit en veiligheid
 5. Vergaderen
 6. Debatteren en onderhandelen
 7. Financiën
 8. Ruimtelijke ordening / Omgevingswet
 9. Sociaal domein / Jeugd
 10. Participatie
 11. Profileren

Tips een aanvullingen

Mist u nog een bepaald onderwerp in de leerlijnen? Laat het dan weten via dit formulier of stuur een e-mail naar info@raadsleden.nl.