U bent hier

Nieuwe insteek op grip gemeenschappelijke regelingen in Fryslân

De 18 gemeenteraden in de provincie Fryslân willen hun kaderstellende en controlerende rol bij gemeenschappelijke regelingen versterken en hebben hiervoor een gezamenlijk proces ontworpen. Alle Friese raden worden in gezamenlijkheid in de gelegenheid gesteld tijdig richtinggevende uitspraken te doen. Op deze manier kunnen de Friese raden aan de voorkant bij de start van het beleidsproces het gesprek voeren over welke rol en invloed gemeenteraden willen.

In afstemming met de griffierskring Fryslân is het initiatief voor deze notitie ontstaan. Ze maken gebruik van de nieuwe mogelijkheden die de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen biedt, zoals de actieve informatieplicht, regionale raadsadviescommissie en burgerparticipatie.

Positie raad

Het is voor raadsleden vaak lastig om te sturen en controleren op gemeenschappelijke regelingen. De Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd om de positie van gemeenteraden te versterken, zo is er onder andere de mogelijkheid om vaker zienswijzen in te dienen en periodiek de regeling te evalueren. De insteek in Fryslan is om met de raden gezamenlijk in discussie te gaan over de keuzemogelijkheden. De gemeenschappelijke regelingen kunnen de input gebruiken om de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling voor te bereiden en de raden kunnen zien wat er met de input is gedaan tijdens het besluitvormingstraject. Kortom, gemeenteraden leveren aan de voorkant hun input, in de vorm van kaders en richting, en zo ontstaat er helderheid over de positie van de raden.

Regionale adviescommissie

Daarnaast wordt het mogelijk een regionale adviescommissie in te stellen die bestaan uit raadsleden uit deelnemende gemeenten. De regionale adviescommissie kan dienen als klankbordgroep en als stem van de raden in de regio. Gemeenteraden kunnen zelf kiezen of ze gebruik willen maken van deze nieuwe instrumenten en mogelijkheden.

Meer informatie

Voor de handreiking grip op regionale samenwerking, klik hier.

Meer informatie over grip op regionale samenwerking, klik hier voor de themapagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.