Ongastvrij taalgebruik tegen jonge, vrouwelijke en migrantenraadsleden

Ongastvrij taalgebruik tegen jonge, vrouwelijke en migrantenraadsleden

Raadsleden met een migrantenachtergrond dienen zich aan te passen aan ambtelijk taalgebruik. Jonge raadsleden krijgen te maken met belerend taalgebruik. Van vrouwelijke raadsleden wordt verwacht dat zij voor de koffie zorgen. Het zijn een aantal van de stereotiepe vormen van benadering waarmee jonge, vrouwelijke en migrantenraadsleden mee te maken krijgen.

Meedoen, meepraten en meebesluiten voor jonge raadsleden, vrouwelijke raadsleden en raadsleden met een niet-blanke achtergrond is nog niet vanzelfsprekend. Dat bleek woensdagmiddag tijdens de presentatiesessie over diversiteit en inclusiviteit van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Den Haag. Tijdens de sessie werd het rapport “Jong, Kleur & Vrouw in de Raad” aangeboden door raadslid Hanneke Willemstein, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, aan het jonge Tilburgse raadslid Jort Molenaar, het Zeister vrouwelijk raadslid Bar Bakker en het Delfter raadslid, afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, Cheraldine Osepa.

Verbeterpunten

Jonge raadsleden, raadsleden met een migrantenachtergrond en vrouwelijke raadsleden kwamen sinds de raadsverkiezingen bijeen om hun ervaringen te delen met betrekking tot het meedoen, meepraten en meebesluiten binnen de gemeenteraad. Zij spraken met elkaar hoe zij na de raadsverkiezingen konden meedoen in de raad, of en op welke wijze zij een rol kregen in de collegevorming en hoeveel speelruimte hen werd gegund om hun punten en perspectieven naar voren te brengen tijdens de begrotingsbehandeling.

Taalgebruik

Raadsleden met een migrantenachtergrond hebben de ervaring harder te moeten werken om op dezelfde manier behandeld te worden als andere raadsleden. Ze worden niet altijd als gelijke beschouwd en dienen zich aan te passen aan het ambtelijke taalgebruik, wat afdoet aan toegankelijkheid.

Twijfels

Jonge raadsleden ervaren juist dat zij met belerend taalgebruik worden aangesproken vanuit de aanname dat deze raadsleden een gebrek aan ervaring hebben. Dit heeft als effect dat deze raadsleden aan hun eigen kunde gaan twijfelen. Deze twijfels spelen ook bij vrouwelijke raadsleden een grote rol. Vrouwen krijgen daarnaast te maken met nare opmerkingen en voelen niet altijd de vrijheid om zich hierover uit te spreken. Typisch ‘feminiene’ taken worden hen opgedragen, zonder dat zij hier op zitten te wachten.

Eerst beoordelen, dan zien

Barbara Bos, spreker tijdens de bijeenkomst, ging tijdens in haar betoog in op stereotypen. Mensen geven tijdens sollicitatieprocedures te vaak de voorkeur aan de kandidaat met wie er een klik gevoeld wordt, in plaats van aan de kandidaat met de beste ideeën. Om die reden pleit Barbara Bos voor systematische en objectieve sollicitatieprocedures waarbij vooraf wordt afgesproken aan welke functie-eisen prioriteit wordt gegeven. Ook werd het belang van verschil tussen zichtbare en onzichtbare diversiteit zien, aangekaart. Dit houdt in dat bepaalde interesses en specialiteiten verondersteld worden op basis van zichtbare kenmerken.

Aan de slag

Tijdens de slotbijeenkomst was er ruimte voor vragen en discussie onder leiding van dagvoorzitter Cemil Yilmaz, voormalig raadslid in Den Haag. Zo ontstond er een interessant gesprek tussen een jong raadslid en voorzitter Hanneke Willemstein over de wenselijkheid van een vierjarige aanstelling van raadsleden.

Vicevoorzitter Abdullah Uysal sprak over de vooroordelen waar hij als jong raadslid mee te maken krijgt. Hij gaf tevens aan deze slotbijeenkomst te zien als een afsluiting van de eerste fase, maar zeker niet als een definitief einde. Het onderwerp diversiteit en inclusiviteit vraagt om reflectie en een blijvend gesprek binnen gemeenteraden en met politieke partijen.

Aantrekkelijkheid raadswerk

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat de aantrekkelijkheid van het raadslidmaatschap en het gezag van de raad wordt vergroot als iedereen de ruimte krijgt om volwaardig mee te doen, mee te praten en mee te besluiten.

Terugkomdagen

Voor jonge raadsleden, vrouwelijke raadsleden en raadsleden met een migrantenachtergrond houdt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dit jaar terugkomdagen om te bespreken of de belemmeringen en hindernissen voor het meedoen, meepraten en mee besluiten zijn geslecht. Ook komt er een gelijksoortig serie van gesprekken met raadsleden die een basisopleiding of alleen een technische en/of praktische opleiding hebben gehad.

Meer informatie

Voor het rapport “Jong, Kleur & Vrouw in de Raad” klik hier.

Voor meer informatie over meepraten, meedoen en meebesluiten klik hier voor de themapagina van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waar je interviews, onderzoeken en conclusies kunt lezen.