U bent hier

Orientatiebijeenkomsten voor wethouderschap

Raadsleden die overwegen om na de raadsverkiezingen van 2022 wethouder te worden, kunnen zich oriënteren op het wethouderschap. In september en oktober houdt de Wethoudersvereniging bijeenkomsten voor belangstellenden raadsleden. Er zijn ook speciale oriëntatiebijeenkomsten voor vrouwelijke raadsleden, raadsleden met een migrantenachtergrond en raadsleden met een beperking.

Ben je van plan jezelf beschikbaar te stellen als wethouder en wil je goed beslagen ten ijs komen? Maak als raadslid dan gebruik om je zelf te oriënteren en kennis te nemen van de praktijkinzichten, lessen en tips die de Wethoudersvereniging je in deze oriëntatiebijeenkomst biedt.

Raadsleden en andere belangstellenden voor het wethouderschap wordt in een intensief maar kortdurend programma inzicht geboden in diverse aspecten van het ambt van wethouder. Denk hierbij aan de vele borden waarop je als wethouder te schaken hebt (het college, de fractie, de raad, het ambtelijke apparaat en niet op de laatste plaats het thuisfront).

Competentietest

Daarnaast helpen wij je inzicht te verkrijgen in je eigen capaciteiten en de competenties die je nodig hebt om het wethouderschap goed in te vullen. Tijdens het programma is er aandacht voor de inwerkfase, zodat de eerste 100 dagen als wethouder als een zachte landing kunnen worden ervaren. De Wethoudersvereniging hoort namelijk nog te vaak dat wethouders deze periode achteraf hebben ervaren als een sprong in het diepe.

Hondenbaan

Het volgen van deze oriëntatiebijeenkomst(en) biedt geen garantie op een benoeming tot wethouder. Het doel van de bijeenkomst is wel dat deelnemers worden geholpen bij de persoonlijke keuze of het wethouderschap – die vaak “de mooiste hondenbaan” in het lokaal bestuur wordt genoemd – voor een belangstellende een juiste keuze kan zijn.

Meer informatie

De oriëntatiebijeenkomsten worden online gehouden via Zoom. De organisatie is in handen van de Wethoudersvereniging. De kosten van deelname zijn 25 euro, exclusief btw. Bij elke bijeenkomst is ruimte voor maximaal vijftien deelnemers. Dus schrijf snel in, want vol is vol.
Inschrijven kan door op te kiezen voor een van de data waarop de oriëntatiebijeenkomsten worden gehouden:

Woensdag 22 september 2021, 19.00 - 21.30 uur

Woensdag 6 oktober 2021, 19.00 - 21.30 uur

Maandag 11 oktober 2021, 16.00 - 18.30 uur voor vrouwen