U bent hier

Raadsleden zonder commissies meest tevreden over tijdsbesteding

Raadsleden in gemeenten zonder commissies zijn het meest tevreden over hun tijdsbesteding. Dat is een van de resultaten uit het nieuwste Nationaal Raadsledenonderzoek wat kennispartner Daadkracht periodiek uitvoert. 

Het vergadermodel wat door een gemeenteraad gebruikt wordt bepaald in grote mate de werkwijze van de raad. Uit het Nationaal Raadsledenonderzoek blijkt dat de tevredenheid over de tijd die de verschillende vergadermodellen kosten verschilt. In het NRO 2019 wordt ook uiteengezet welke vergadermodellen gehanteerd worden in Nederlandse gemeenten en in welke frequentie dit gebeurt. Een volledig overzicht vindt u in het volledige onderzoek via onderstaande link:

=> Download (.pdf)

Tevredenheid over verschillende modellen

In het onderzoek wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de tevredenheid over de tijdsbesteding bij deze vergadermodellen. Raadsleden in gemeenteraden met plenaire vergaderingen (zonder commissies) blijken het meest tevreden te zijn. Van hen geeft 66,7% aan tevreden te zijn over hun tijdsbesteding. Onder raadsleden in gemeenteraden met agendacommissies is dit het laagst met 55,5%. Dit verschil is opmerkelijk omdat de tijdsbesteding onder raadsleden in deze twee groepen vergelijkbaar is met gemiddeld respectievelijk 17,2 en 16,9 uur per week.

Tevens opvallend is dat een relatief groot deel van de raadsleden die een rondetafelmethode gebruiken, meer tijd wil besteden aan het raadswerk (25,5%). Het aantal gemaakte uren bij een rondetafelmethode ligt het laagst (16,5 uur p/week). Dit lijkt een logisch verband te zijn.

Verschil in tijdsbesteding 

Uit het NRO 2019 blijkt dat gemeenteraden die geen gebruik maken van raadscommissies 30% van hun tijd aan vergaderingen besteden. Gemeenteraden met raadscommissies besteden echter 28,4% van hun tijd aan vergaderingen. Raden met agendacommissies bevinden zich hiertussen met 29,9% van hun tijd wat ze aan vergaderingen kwijt zijn. Gemeenteraden zonder commissie blijken daarnaast meer tijd te besteden aan de reguliere raadsvergadering ten opzichte van gemeenteraden met commissies. Dit kan verklaard worden door het ontbreken van voorbereidende vergaderingen in aanloop naar de raadsvergaderingen. 

Meer informatie

Eerdere berichtgeving over het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 vindt u hier: Raadslidmaatschap steeds tijdrovender, wens voor fulltime raadslidmaatschap in grote gemeenten. Het volledige Nationaal Raadsledenonderzoek 2019 en eerdere edities vindt u hier: Nationaal Raadsledenonderzoek.