U bent hier

'Samenwerking is cruciaal voor toekomstige inclusieve, weerbare stad'

Om de stad van de toekomst te zijn, is het belangrijk om inclusief en weerbaar te zijn. Maar hoe ga je om met de complexe maatschappelijke vraagstukken? Hoe zorg je ervoor dat iedereen, van jong tot oud, meetelt en meedoet? “Effectieve samenwerking is cruciaal. Met burgers, met publieke partijen en met private partijen”, zeggen Johan Stuiver, Director Strategy & Innovation Public Sector, Menno ter Wal, Director Finance & Performance, en Rob Dubbeldeman, Partner Public Sector bij Deloitte.

“Of het nu gaat om een kind op school of een gezin dat in armoede leeft, uitsluiting is iets dat we allemaal willen voorkomen”, zegt Rob Dubbeldeman. “En dat bereiken we alleen door in samenwerkingen te denken. Elke gemeente, groot of klein, heeft in enige mate met dezelfde problematiek te maken. Maar niemand is in staat om deze complexe maatschappelijke problematiek zelfstandig op te lossen. Daar is het delen van kennis en kunde voor nodig, het datagedreven en factbased naar de zaken kijken en het waarborgen van de toegankelijkheid naar de burger. Zijn er benchmarks van andere gemeenten beschikbaar? En hoe kan er effectief aan netwerksturing gedaan worden? Het vraagt een andere rol van gemeenten. Initiërend, faciliterend en ondernemend. Kortom, je nek uitsteken en lef tonen.”

Iedereen betrekken

“Een onderwerp waar bijvoorbeeld elke gemeente mee te maken heeft, is de opgave voor de energietransitie. Maar als daar geen technisch bekwame mensen voor zijn, dan houdt de ambitie op”, aldus Johan Stuiver. “Er moet dus geïnvesteerd worden in technisch talent. Al op de basisschool moet daar aandacht voor zijn. Kinderen en jongeren moeten geënthousiasmeerd worden voor een baan in die richting. Tegelijkertijd speelt er ook het probleem van de lerarentekorten, vooral in de economische zwakkere wijken. Waar jouw wieg staat, bepaalt nog steeds jouw schoolcarrière. Terwijl ieder kind recht heeft op ontwikkeling. Onderwijs is iets van ons allemaal, daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dus waarom niet gebruikmaken van bekwame professionals van buiten het onderwijs? En hoe ga je om met de grote groep langdurig werklozen die geen vaste baan meer zullen krijgen, maar wel graag bij willen dragen aan de maatschappij? De wijkbasisbaan is bijvoorbeeld een nieuw experiment waarmee mensen toch van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit soort projecten zijn een belangrijke stap in het weerbaarder en inclusiever maken van een gemeente. Het draait allemaal om samenwerken en experimenteren."

Klik hier voor het volledige interview.

Meer informatie

Voor (nieuwe) raadsleden is kennispartner Deloitte in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een campagne gestart over onderwerpen die raadsleden aanspreken. Experts geven hun visie op hoe raadsleden succesvol grip kunnen krijgen en houden op hun raadswerk. Klik op deze link om op de hoogte gehouden te worden en klik hier voor de publicatie 'Goede raad voor een sterke gemeenteraad' dat onderdeel van de campagne is.