U bent hier

Tekst eed bij installatie ter discussie

Twee raadsleden, uit Bergen op Zoom en Tilburg, hebben op een andere manier dan gebruikelijk de eed afgelegd bij de installatie als raadslid. Dat heeft geleid tot Kamervragen. De SGP vindt dat deze raadsleden een ongeldige islamitische eed hebben afgelegd die afwijkt van de wettelijke tekst.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat erop moeten worden toegezien dat er geen ongeldige verklaringen worden afgelegd en dat gemeenten daar al helemaal niet zelf de ruimte voor mag bieden. “Het strijdt met het plechtige, symbolische karakter van de eed als iedereen daar zelf zijn eigen draai aan kan geven. Daarom wil ik dat burgemeesters er nog eens op worden gewezen dat raadsleden en wethouders en mogelijk ook nog andere ambtsdragers zich houden aan de wettelijk voorgeschreven formulering.”

Eed

De Gemeentewet schrijft in artikel 14 precies voor hoe de eed of belofte dient worden uitgesproken bij de installatie als raadslid: “Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)"

Niet passend

GroenLinks-raadslid in Dordrecht Abdullah Uysal vindt het niet passend dat uitgerekend een partij waar geloof een leidende rol speelt met kritiek komt op de wijze van het afleggen van de eed. “De meeste moslims leggen gewoon een belofte af. Dat heb ik onlangs bij mijn installatie als raadslid ook gedaan. De reden was om godsdienst en staat van elkaar gescheiden te houden. Maar voor degenen die de eed af willen leggen moet Allah ook kunnen, vind ik. Het gaat puur om de terminologie. Voor christenen is het God en voor moslims Allah. Beide komt op hetzelfde neer.”

Andere wettelijke regels

Hoewel ambtenaren en militairen bij het afleggen van een eed mogen zweren bij Allah gelden voor raadsleden andere wettelijke regels. “Uit juridisch oogpunt zou je verwachten dat raadsleden dezelfde eed zouden moeten kunnen afleggen. De wet is voor iedereen gelijk en het zou de wetgever dan ook sieren om of de eed gelijk te trekken en het dus voor raadsleden mogelijk te maken om de eed op dezelfde wijze af te leggen als ambtenaren en militairen of vice versa. Echter rechtsongelijkheid is in dit soort situaties nooit wenselijk. De ambtenaren en militairen doen dit al, dus ook in de praktijk zal het weinig verschil uitmaken. In de beleving van de persoon die de eed aflegt wel. De wet is voor iedereen gelijk en zou dus ook voor iedereen hetzelfde moeten zijn", zegt Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Raadsleden dienen zich bij de eed te houden aan de wettelijke formulering