U bent hier

Wijkagent belangrijkste veiligheidsitem bij komende verkiezingen

Politie-inzet en drugsbeleid zijn de grote onderwerpen op het gebied van veiligheid van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit blijkt uit een analyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) van de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in de grote steden.

Het CCV heeft de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen uit een kwart van de 44 grote steden geanalyseerd op het onderwerp veiligheid. Hieruit bleek dat er een aantal onderwerpen duidelijk naar voren komen waar politieke partijen hun pijlen omtrent veiligheidsbeleid op richten.  

Politie-inzet

De meeste aandacht van de lokale politiek gaat uit naar de inzet van politie binnen de gemeente. Politieke partijen hechten bijvoorbeeld veel waarde aan de zichtbaarheid van de wijkagent. Zij zien hem als de spil van de wijk. Ook het verhogen van de capaciteit van de politie is een veelgehoord actiepunt. In de vier grootste steden is bovendien het etnisch profileren een item. Dit speelt echter een stuk minder in de andere steden.

Drugsbeleid

Gemeentelijk drugsbeleid is het tweede grote thema van de verkiezingsprogramma’s. D66, GroenLinks en SP pleiten vooral voor experimenten met regulering, waar de VVD en het CDA pleiten voor een hardere aanpak van overlast, straatverkoop en verkoop aan minderjarigen. De partijen aan de linkerkant van het spectrum zetten hiervoor vooral in op preventie door middel van voorlichting.

Camera-inzet

De aandacht voor privacyveiligheid groeit. Dit maakt de inzet van camera’s en drones een controversieel onderwerp. Het merendeel van de partijen pleit in zijn verkiezingsprogramma’s voor het gebruik van camera’s. D66 en GroenLinks vinden echter dat er terughoudend moet worden omgegaan met de inzet van camera’s met als argument dat de privacy van de inwoners gewaarborgd moet blijven.

Overzicht verkiezingsprogramma’s

Het complete overzicht van het CCV is te raadplegen via de volgende link: ‘’Grotere rol voor wijkagent en inwoner’’. In dit overzicht staan de belangrijkste onderwerpen omtrent veiligheid voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze analyse heeft betrekking op de grote steden. Hoe lokale partijen oordelen over het onderwerp veiligheid is daardoor niet duidelijk.