Aan wie is een raadslid verantwoording schuldig?

Aan wie is een raadslid verantwoording schuldig?

De gemeenteraad is staatsrechtelijk gezien één orgaan. Toch is de raad geenszins één geheel. Elk raadslid is als individu onderdeel van de raad en is vrij om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. Hoewel de fractie of de partij vaak een leidraad biedt, heeft deze formeel gezien geen zeggenschap over het doen en laten van het individuele raadslid.

Kandidaat-raadsleden moeten vaak een verklaring ondertekenen voor zij op de kieslijst van hun partij komen. Met het ondertekenen van deze verklaring zeggen zij loyaliteit toe aan de partij en verklaren zij hun raadszetel te zullen opgeven wanneer ze om wat voor reden dan ook geen deel meer willen uitmaken van de fractie. Het is belangrijk voor raadsleden om te weten dat zij hier niet aan gebonden zijn.

In de derde juridische kennisclip legt Avelien Haan uit wat de Kieswet hierover zegt. In de Juridische FAQ vind je antwoorden op de meest uiteenlopende juridische vragen.

Juridische kennisclips

Dit is de derde van een reeks van acht kennisclips over juridische vraagstukken en dilemma's waar raadsleden mee te maken krijgen. 

  1. Belangenverstrengeling
  2. Het raadslid begrensd
  3. Raadslid als onderdeel van de gemeenteraad
  4. Bevoegdheden van de raad
  5. Raad als wetgever
  6. Raad en openbare orde
  7. Positie en instrumenten
  8. Instrumenten voor de raad en raadslid