U bent hier

Meer grip op regionale samenwerking

Welke mogelijkheden heb je als raadslid om meer grip te krijgen op regionale samenwerking en verbonden partijen? De handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ laat zien hoe je als raad kunt sturen en controleren op regionale samenwerking.

Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionale samenwerking met een of meer buurgemeenten. Hoewel de raad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente is, ervaren raadsleden in de praktijk vaak niet dat zij het meest invloedrijk zijn.
Met de handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ krijgen raadsleden handvatten bij het kaderstellen en controleren van de regionale samenwerkingsverbanden van de gemeente. 

Zes vragen

De raad kan hier wat aan doen door gezamenlijk te bepalen wat de raad wil met de samenwerkingsverbanden en op welke manier de raad de grip en controle wil uitvoeren om de democratische legitimatie te waarborgen. 
De vragen en subvragen in de handreiking helpen daarbij. 

  1. Waarom wil je als raad taken in een samenwerkingsverband uitvoeren? Zorg voor een visie op de identiteit van de samenwerking.
  2. Welke positie heeft de gemeenteraad in het speelveld van de samenwerking, in het bijzonder in de gemeenschappelijke regeling?
  3. Op welke wijze wil je sturen en invloed op de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling uitoefenen?
  4. Hoe wil je als gemeenteraad toetsen en controleren of dat wat is afgesproken ook wordt uitgevoerd in de gemeenschappelijke regeling?
  5. Hoe hou je als gemeenteraad zicht op risico’s in de gemeenschappelijke regeling en welke voorwaarden moeten worden vervuld als je de regeling wilt beëindigen?
  6. Hoe regel je de monitoring en verantwoording op de uitvoering van de taken van de gemeenschappelijke regeling?

De handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ is een vervolg op de eerdere acht online bijeenkomsten en het webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over regionale samenwerking.

Meer informatie

- De handreiking is ook te vinden in de digitale leeromgeving voor raadsleden, en is beschikbaar in pdf op een A4 formaat en printbare A3 versie.
- Kijk het webinar terug van 5 maart 2021 met experts en best practices over regionale samenwerking.
- Op de digitale leeromgeving zijn alle modules over regionale samenwerking verzameld onder deze link.
- Meer achtergrondinformatie over dit onderwerp is te vinden op de pagina Regionale samenwerking op deze site.