U bent hier

Omgaan met macht en tegenmacht in de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente maar zeker de helft van de raadsleden vinden de raad niet het meest invloedrijk. Het college is dominant en dat roept de vraag op hoe het zit met macht en tegenmacht in het lokaal bestuur.

Julien van Ostaaijen van Avans Hogeschool en Tilburg Universiteit geeft tips en probeert duiding te geven aan de veranderingen op het gebied van macht en tegenmacht. Hij doet dat tijdens de online sessie in het kader van de Week van het Kandidaat-Raadslid. Hij doet dit twee keer, bij de aftrap van de Week van het Kandidaat Raadslid op zaterdag 11 december en wanneer je dan niet kunt, kun je ook  met hem in gesprek op woensdagavond 15 december.

Twee kansen

Er zijn dus twee kansen om met andere kandidaat-raadsleden in gesprek te gaan over macht, tegenmacht  en hoe je daar de controle over kunt houden :

11 december 2021 – aanmeldlink

15 december 2021 – aanmeldlink

Wie is Julien van Ostaaijen?

In “Hard naar het college, zacht naar de samenleving' beschreef Julien van Ostaaijen hoe raadsleden effectief hun rol kunnen vervullen als volksvertegenwoordiger en als vertolker van emoties en opvattingen van de inwoners in het gemeentehuis. Van Ostaaijen studeerde Juridische Bestuurswetenschappen/Bestuurskunde aan de Tilburg University. Sinds 2003 was hij in verschillende functies aan de universiteit verbonden. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de opkomst en het functioneren van Leefbaar Rotterdam en het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Hij werkte ook als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor Democratie en Rechtsstaat en in verschillende functies bij enkele gemeenten en lokale rekenkamers. 

In 2018 verscheen zijn boek 'Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie' over de stand van zaken van de lokale democratie in Nederland

Meer weten?

Voor jou als kandidaat-raadslid hebben we volop keuze aan informatie om je voor te bereiden op het raadswerk:

  • Wegwijzer – voor raadsleden in raadsperiode 2022-2026 (online handboek met honderden aanbevelingen en praktische tips)
  • Informatiekaart met tips van raadsleden voor raadsleden
  • Online leeromgeving voor raadsleden met honderden modules, filmpjes, stappenplannen gratis toegankelijk voor jou als kandidaat-raadslid
  • Leerlijnen om je als raadslid voor te bereiden op het raadswerk, bijvoorbeeld hoe de gemeente werkt en welke instrumenten je kunt inzetten: waaronder:

Organisatie

Het Klaar voor 4 jaarprogramma wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van dit programma is om alle kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode zodat de nieuwe gemeenteraad goed en krachtig van start kan gaan.