U bent hier

Raadsleden mogen geen lid meer zijn van lokale rekenkamer

Gemeenteraadsleden mogen geen deel meer uitmaken van de rekenkamer in hun gemeenten. Minister Ollongren wil onder andere met dit voorstel de onafhankelijkheid van lokale rekenkamers versterken.

Elke gemeente moet volgens de wet een lokale rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. Toch zijn er in de praktijk nog tientallen gemeenten die een slapende of niet-functionerende rekenkamer(commissie) hebben. Om dit aan te pakken komt de minister met een pakket aan maatregelen.

Beperkte invulling

Het wetsvoorstel schaft de mogelijkheid die de Gemeentewet biedt om zelf regels te stellen over de invulling van de rekenkamerfunctie. Deze wet biedt gemeenten nu nog de ruimte om slechts een beperkte rol te geven aan rekenkamer.

Geen raadsleden

Om de onafhankelijkheid van de rekenkamer te waarborgen worden raadsleden verder op afstand geplaatst. Volgens het wetsvoorstel wordt de rol van de raad beperkt tot een adviserende rol. Raadsleden mogen straks alleen nog meedenken over het onderzoeksprogramma van de rekenkamer. Daarmee verdwijnt de mogelijkheid voor raadsleden om invloed uit te oefenen op de inhoud van de rapporten of de conclusies.

Raad en rekenkamers

De rekenkamer biedt gemeenteraden belangrijke ondersteuning. Het onderzoek Raad en Hulptroepen brengt in kaart wat de gemeenteraad wenst van de rekenkamer. In Goede Raad 3: De rekenkamer als hulptroep van de raad wordt uitgelegd hoe je als raadslid gebruik kunt maken van de lokale rekenkamer.