U bent hier

Stel de juiste vragen over de impact van digitalisering

Als raadslid kun je niet om digitalisering heen. Hoewel de techniek veelal onzichtbaar blijft, heeft het effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving.
De gereedschapskist ‘Digitalisering in beeld’ helpt je als raadslid beter vragen te stellen over digitaliseringsvraagstukken.

Raadsleden hebben het maar weinig over digitalisering en vinden het lastig om de maatschappelijke impact van bijvoorbeeld het online burgerloket, de ‘slimme stad’ en mobiele parkeerapps te overzien, zo blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Daarom bevat de uitgave ‘Digitalisering in beeld, denkgereedschap voor raadsleden’ praktische handreikingen met vragenkaarten. 

Politieke vragen

Zo is er een overzicht van vragen rond digitalisering die voor raadsleden relevant kunnen zijn. Hiermee krijgen raadsleden grip op de breedte aan politieke vragen die aan de orde kunnen zijn over het gebruik van data en ict in en door de gemeente. 

Waarden

Daarnaast staat in de uitgave een overzicht van de waarden die in de discussies over de vragen een rol kunnen spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de waarde ‘gelijkheid’ (mogen algoritmen discrimineren tussen groepen burgers?), of ‘openheid’ (moet de gemeente inzichtelijk maken welke data ze gebruikt, wat ze ermee doet en waarom). Met de informatiekaarten met warden krijgen raadsleden gereedschap om hun eigen standpunten te onderzoeken, en die van anderen.

De uitgave is ontwikkeld door Democratie in Actie in samenwerking met De Argumentenfabriek, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

Meer informatie

- De uitgave Digitalisering in beeld, denkgereedschap voor raadsleden is te vinden op de digitale leeromgeving voor raadsleden. 
- artikel Denk na over de gevolgen van digitalisering voor de gemeente over het onderzoek van het Rathenau Instituut, ‘Raad weten met digitalisering’ (september 2020).
- Op 17 april wordt tijdens de Raad op zaterdag een workshop over digitalisering en de gereedschapskist ‘Digitalisering in beeld' georganiseerd. Meer informatie volgt.