U bent hier

Wegwijzer Warmtetransitie voor raadsleden

De warmtetransitie is een eind op weg. Nu overal een transitievisie warmte is vastgesteld, volgt de volgende stap: het maken van uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden spelen een belangrijke rol in het hele proces. Voor raadsleden die zoekende zijn naar welke kennis zij nodig hebben en welke rol zij kunnen pakken, heeft Platform31, in samenwerking met onder meer het Programma Aardgasvrije Wijken, drie Wegwijzers Warmtetransitie ontwikkelt.

Raadsleden geven aan basisinformatie nodig te hebben over de warmtetransitie zodat zij hun rol hierin goed kunnen bepalen en invullen. De ‘Wegwijzers Warmtetransitie’ bieden deze basisinformatie. Daarnaast geven ze stof tot nadenken over de rol van de raad in deze transitie.

Wegwijzer

Naast de basisinformatie bieden de Wegwijzers ook plusinformatie en verwijzingen naar aanvullende bronnen, voor raadsleden die ergens meer over willen weten. Na het bekijken van de Wegwijzers zijn raadsleden beter toegerust om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken uit te voeren in de warmtetransitie.

Er zijn Wegwijzers over de volgende onderwerpen in de warmtetransitie: inhoudelijke kennis, participatie en besluitvorming:

  • In de Wegwijzer over Inhoudelijke kennis wordt onder andere aandacht besteed aan waarom we in Nederland werken aan de warmtetransitie, hoe raadsleden het gesprek aan kunnen gaan met bewoners die zorgen hebben of weerstand bieden, en welke alternatieve technieken er zijn om aardgas te vervangen.
  • De Wegwijzer over Participatie gaat onder andere in op hoe bewoners betrokken kunnen worden of zijn bij de warmtetransitie, hoe dit op een democratische manier georganiseerd kan worden en welke vormen van participatie bruikbaar zijn.
  • Tot slot behandelt de Wegwijzer over Besluitvorming onder andere welke besluiten moeten worden genomen in de warmtetransitie. Welke relevante wetgeving is er over de warmtetransitie? Kan een gemeente de levering van aardgas stopzetten? Welke financiële mogelijkheden zijn er voor bewoners en hoe je kunt nadenken over wat eerlijk is in de warmtetransitie.

Lees hier het volledige artikel van Platform31 over de wegwijzer voor raadsleden.

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. Ze verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Voor een reeks van vier artikelen over de rol van raadsleden in de warmtetransitie ging Platform31 in gesprek met bewoners en raadsleden. Lees hier het slotbericht van deze reeks.

Meer informatie

Wil je meer weten over participatie? Klik dan hier

Wil je in contact komen met andere raadsleden? Klik dan hier voor raadinbeweging.nl