U bent hier

Jordy de Mooij

Jordy de Mooij

Noordwijk
'In bouwplannen zien wij nog wel eens dat de sociale woningbouw het ondergeschoven kindje is'

Naam: Jordy de Mooij
Raadslid in de gemeente: Noordwijk
Raadslid sinds: 1 januari 2018
Partij: CDA
Hoofdberoep: CAO-onderhandelaar

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Ik ben begonnen in de politiek omdat ik niet blij was met hoe het er op dat moment in de gemeente politiek aan toe ging. Ik vond dat men maar weinig wist te bereiken. Maar in plaats vanaf de zijlijn te blijven roepen heb ik er voor gekozen actief bij betrokken te raken.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Ja dat beleef ik zeker zo. Alle belangrijke zaken passeren de gemeenteraad of kunnen door de gemeenteraad op de agenda worden gezet. Uit eindelijk neemt de gemeenteraad de beslissing of iets wel of niet of in aangepaste vorm doorgang mag vinden.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Wat mij betreft zit dat hem in weerbaarheid. De raad moet meer weerbaar worden door zich niet te laten verleiden veel aandacht te besteden aan randzaken. Er moet wat mij betreft meer gefocust worden op het beleid en de toekomst van de gemeente. Dat straalt naar mijn idee kracht uit. Praten over de inhoud en niet over het weer.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Ik denk dat dit een continue proces is. Er zijn momenteel vele regionale samenwerkingsverbanden waarbij binnen het samenwerkingsverband ook nog eens extra samenwerking plaatsvindt tussen de Bollenstreek gemeenten. Verder zie je bijvoorbeeld in Holland Rijnland verband dat wij vanuit de raad op zoek zijn naar manieren om de raad beter in positie te brengen. De eerste stap om dit onder de loep te nemen hebben wij recentelijk genomen.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

Een goed voorbeeld hiervan is naar mijn idee de totstandkoming van de omgevingsvisie. Hier is een uitgebreid traject aan burgerparticipatie aan vooraf gegaan. 150 inwoners, ondernemers, scholieren, ambtenaren en andere betrokkenen hebben hun eigen visie geschreven. Dit heeft geresulteerd in 30 visies waar vervolgens uit is geput voor de omgevingsvisie van de gemeente.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Dit is in Noordwijk voldoende geborgd.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester? 

Er hoeft geenszins verandering te komen in die verhouding. Ik denk echter dat dit wel een gevaar is omdat je de functie politiek maakt. Ik ben dan bang dat dit ten koste gaat van het beeld van de burgemeester als onafhankelijke entiteit die boven de partijen staat en hoeder is van alle inwoners.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

Als raadslid ben ik heel blij met de griffie die wij hebben. Waar ik zelf nog wel eens meer behoefte aan heb is de griffie te gebruiken als sparringpartner om het juiste instrument in te zetten en de manier waarop je dit doet.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

Ik durf niet te zeggen of dit document er is. Wel zou ik de nieuwe gemeenteraad vooral willen meegeven vooral goed te luisteren en dan wel naar de eigen inwoners en niet hun eigen monologen die je jammer genoeg ook geregeld voorbij hoort komen. Luisteren is de kern.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Inmiddels is bij het CDA in Noordwijk de lijst bekend gemaakt en heb ik de eer om lijsttrekker te zijn van deze lokale afdeling. Ik heb er voor gekozen om door te gaan omdat ik nog veel zaken zie die beter kunnen en waar ik ideeën over heb waarvan ik denk dat die Noordwijk verder kunnen brengen. Uiteraard altijd vanuit de gedachte dat de inwoner op de eerste plaats komt.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Daar zou ik nu geen uitspraak over durven doen. Dit hangt af van de omstandigheden zoals een jurist zou zeggen.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Mijn dossiers zijn vooral bouw gerelateerd. Een van de moties die ik hiertoe heb ingediend betreft het eerst proberen sociaal te bouwen. In meerdere bouwplannen zien wij nog wel eens dat de sociale woningbouw het ondergeschoven kindje is. Juist dit segment verdient nu meer aandacht. Dit in combinatie met een ingediende motie over zelfwoonplicht en antispeculatiebeding en invoering van de starterslening dragen bij aan het verbeteren van de woningmarkt. Starters moeten meer kans krijgen op een woning. Woningen zijn om in te wonen. Niet als investeringsobject.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Dan kom ik toch terug op de weerbaarheid die ik al eerder heb benoemd. Laat je niet leiden door de waan van de dag en de randzaken. Dit kost een hoop energie die veelal nutteloos verspeeld wordt. Probeer het grotere plaatje in gedachten te houden.