U bent hier

Margret Suelmann

Margret Suelmann

Voorst
'Inwoners en gemeente zouden beter op de hoogte moeten zijn van wat zij van elkaar mogen verwachten.'

Naam: Margret Suelmann
Raadslid in de gemeente: Voorst
Raadslid sinds: 2018
Partij: Fractie Suelmann
Hoofdberoep: Loopbaancoach maar momenteel voornamelijk moeder & zeemansvrouw
Facebook:  Fractie Suelmann
Instagram: @raadslid_margretsuelmann
LinkedIn: Margret Suelmann

 

1. Waarom ben je raadslid geworden?

Bij een inwonersinitiatief was ik één van de kartrekkers. Daar heb ik mijn mening gegeven. Nadien heeft een politiekpartij mij gevraagd om aan bij ze aan te sluiten. Op die uitnodiging ben ik ingegaan omdat ik toen heb ervaren dat de lokale politiek een verschil kan maken. Zo groeide mijn interesse voor het vak. Daarnaast was deze stap niet gek. Meerdere familieleden waren of zijn actief als bestuurder, raadslid en wethouder.

2. De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

In de afgelopen vier jaar heb ik kennis gemaakt met het functioneren van de raad in de gemeente Voorst. De raad is weliswaar het hoogste politieke orgaan maar ik heb gemerkt dat de invulling hiervan sterk afhangt van de mensen/functionarissen die werken in de raad en voor de raad.

3. Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Het raadswerk is een vak apart. Mijn ervaring is dat je dit vak leert door vallen en opstaan. Training en coaching door politici met ervaring kunnen daarbij waardevol zijn. Wat mij betreft verdient dit aanmoediging.

4. Wat heeft je raad ondernomen om meer grip op regionale samenwerkingsverbanden en verbonden partijen te krijgen?

Op regionaal niveau wordt over grote maatschappelijke vraagstukken gesproken en besloten. Het aantal samenwerkingsverbanden lijkt ook toe te nemen. Hier ontkom je niet aan maar grip houden op het democratische proces blijkt in praktijk moeilijk. De meeste samenwerkingsverbanden werken als een zelfstandige organisatie.  In de nieuwe raadsperiode verdient dit zeker de aandacht.

5. Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kun je het beste voorbeeld uit je gemeente geven?

De Voorster Energie Strategie (VES) is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. In samenwerking met inwoners is in een vroeg stadium invulling geven aan de Regionale Energie Strategie. Het resultaat is een document dat duidelijkheid en houvast biedt voor alle betrokkenen, de VES. Toch blijft participatie in onze gemeenteraad een terugkerend thema en punt van discussie. In uiteenlopende dossiers voelen inwoners zich te laat gehoord of zelfs helemaal niet gehoord. Van de brandweer korps tot spelende kinderen. Wat mij betreft zouden inwoners en gemeente beter op de hoogte moeten zijn van wat zij van elkaar mogen verwachten. Ik had graag gezien dat wij hier al een beleid voor hadden.

6. Gemeenteraden reserveren minder dan 1% van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door jouw raad hiervoor voldoende gereserveerd?

Het budget voor opleiding, onderzoek et cetera is in onze gemeente toereikend en er is veel mogelijk.

7. Als de burgemeester direct gekozen zou worden door de inwoners, wat verandert dit dan volgens jou aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Een burgemeester heeft een onafhankelijke positie. Zodra inwoners mogen kiezen voor een burgermeester dan doen zij dit met bepaalde verwachtingen en toezeggingen van de burgemeester. Ik voorzie dat dit de onafhankelijke rol van een burgemeester aantast en ben dus geen voorstander van een gekozen burgemeester.

8. Hoe ervaar je de ondersteuning door de griffie en waar zie je eventuele verbeteringen?

De griffie van Voorst is wat mij betreft goud waard. Ik ervaar onze griffie als een enorme steun. Professioneel, verbindend en toont zich betrokken richting zowel individuele raadsleden als de gehele raad. De manier waarop de griffie zich voor de raad inzet - zeker in tijden van corona - verdient wat mij betreft alle lof. Via deze weg spreek ik dan ook graag mijn dank en waardering aan hen uit.

9. Stelt jouw gemeenteraad een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad na maart 2022 op? Zo ja, wat zou jij de nieuwe gemeenteraad willen meegeven in een overdrachtsdocument?

In de gemeente Voorst is met raadsleden besproken of de raad een overdrachtsdocument wil opstellen. De meningen zijn nog verdeeld. Vooralsnog zal het college met ambtenaren uit verschillende domeinen dit document opstellen. Op persoonlijke noot zou ik aan de nieuwe raad willen meegeven: Gun elkaar de politieke verschillen maar zoek de samenwerking op. Er komen grote uitdagingen op ons af. Hoe eerder je de handen ineen slaat hoe eerder je constructieve afspraken kan maken. Zo schep je duidelijkheid en de mogelijkheid om te anticiperen op veranderingen.

10. Welke factoren bepalen voor jou de keuze om wel of niet door te gaan als raadslid bij de komende verkiezingen?

Ik zit als oppositiepartij met een 1 persoons fractie in de raad. Dat is hard werken! Maar ook als 1 persoons fractie kan je een verschil maken. Hierbij is de samenwerking met oppositiepartijen VVD-Liberaal2000, LijstArend en PvdA-GroenLinks voor mij waardevol. Met elkaar hebben wij mooie en goede dingen bereikt en - niet geheel onbelangrijk - plezier beleefd. Door deze ervaring maar ook omdat ik het raadslidmaatschap als een mooi vak heb ervaren, heb ik besloten om mij verkiesbaar te stellen. De komende verkiezingen ben ik kandidaat voor VVD-Liberaal2000. Een partij waar ik de ruimte krijg om mijn ideeën te kunnen ontwikkelen.

11. Als je doorgaat, ben je dan beschikbaar als wethouder?

Op de vraag of ik beschikbaar ben als wethouder heb ik nog geen antwoord. De afgelopen 4 jaar heb ik geleerd dat je een politieke carrière niet kan plannen. Ik laat mij dus graag verrassen.

12. Terugblikkend op je hele raadslidmaatschap, op welke van je prestaties ben je het meest trots? Wat vind je tot nu toe je beste prestatie?

Trots ben ik op de samenwerking met de andere oppositiepartijen. Wij hebben meerdere keren de politieke verschillen uitgediscussieerd, overeenstemming gevonden en zo invloed uitgeoefend.

Blij word ik van het feit dat het Voorster jeugdlintje in het leven is geroepen. Een lintje voor jongeren van Voorst die zich belangeloos inzetten voor onze gemeenschap. Inmiddels zijn de eerste lintjes uitgereikt door burgemeester Renske Helmer-Englebert. Het is generaties verbindend. Volwassenen hebben aan onze jongeren hun blijk van waardering gegeven. De vlaggen gingen uit en er waren blije en trotse gezichten. Het was een mooie dag. Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar was dit voor mij persoonlijk de kers op de taart.

13. Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Het wiel hoef je echt niet zelf uit te vinden. Er zijn jou al velen voorgegaan. Dus maak gebruik  van de ervaringen en expertise van oud politici. Daar kan je van leren maar ga niet imiteren. Gun jezelf de tijd om jouw stijl van politiek bedrijven te vinden.