U bent hier

Paul Eigenhuijsen

Paul Eigenhuijsen

Nijmegen
De mensen die in een straat/wijk/buurt wonen weten donders goed wat er moet verbeteren, beter dan de mensen achter een bureau.

Naam: Paul Eigenhuijsen
Raadslid in de gemeente: Nijmegen 
Raadslid sinds: 2014
Partij: VoorNijmegen.NU
Hoofdberoep: Raadslid
Twitter@pauleig
FacebookPaul Eigenhuijsen
LinkedInPaul Eigenhuijsen

Waarom bent u raadslid geworden?

Omdat ik zie dat er veel zaken verkeerd gaan in mijn stadje… Dat moet aangepakt worden.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Soms wel, maar een gemeente is een olietanker die lastig is bij te sturen. Het hoogste orgaan kan dat wel, maar langzaam.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Op elk thema. Ik wil dat er door een lokale bril naar elk onderwerp wordt gekeken. Niet met een landelijke bril, maar wat is nu goed voor de stad.

De mensen die in een straat/wijk/buurt wonen weten donders goed wat er moet verbeteren, beter dan de mensen achter een bureau.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ja, volgens mij wel.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Ik zou wel wat meer persoonlijke ondersteuning willen, een politiek medewerker.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Meer steun voor kleine fracties. In deze tijd is het bijna een fulltimebaan om raadslid te zijn in een 1 persoons fractie. Daarnaast wordt de problematiek steeds complexer. Van lekenbestuur is amper nog sprake.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Nee, je hebt er totaal geen zicht meer op.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

We hebben een raadsbijeenkomst gehouden in het stadsdeel waar de raad over moest beslissen.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Participatie van inwoners, omdat de wijsheid op straat ligt. De mensen die in een straat/wijk/buurt wonen weten donders goed wat er moet verbeteren, beter dan de mensen achter een bureau.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

Goed.

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Ja helaas wel. Ik probeer nog wel te luisteren naar andere argumenten, maar dat is niet gangbaar. Er is geen partij die aan het eind van het debat een andere mening is toegedaan dan aan het begin.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad, altijd. Een gekozen burgemeester is een heel slecht idee. De Burgemeester gaat (als zelfstandig bestuursorgaan) over de openbare orde en veiligheid. Die moet je dus niet laten kiezen. Wethouders wel, die kun je prima laten kiezen maar dat wilt dan weer niemand (behalve wij).

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Jazeker! De raad, samen, is een bestuursorgaan. Een aanval op een deel van dat orgaan is een aanval op het volledige orgaan.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben er trots op dat we binnenkort beginnen met het uitzenden van alle gemeenteraadsvergaderingen, dus niet alleen de plenaire, via livestreams zodat de hele stad, de hele wereld, mee kan kijken.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Lees je stukken en ga met die kennis de straat op. Vraag aan mensen wat zij vinden en neem dat mee. Maar vertel ook eerlijk wat je niet kan regelen.