U bent hier

Rixt de Jong

Rixt de Jong

Heerenveen
Het zijn niet altijd makkelijke keuzes, maar juist dan is het belangrijk om aan inwoners uit te leggen wat je motivatie daarvoor is.

Naam: Rixt de Jong
Raadslid in de gemeente: Heerenveen
Raadslid sinds: 2018
Partij: D66
Hoofdberoep: Student bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Twitter: Rixt de Jong
Facebook: D66 Heerenveen
LinkedIn: Rixt de Jong

Waarom bent u raadslid geworden?

Ik vond het jammer dat er bij ons zo weinig jonge mensen in de raad zaten, daarom heb ik het heft in eigen hand genomen! Ik vind het belangrijk dat ook jonge mensen kunnen meepraten over hun eigen toekomst.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo?

Absoluut! Ik voelde me ook ontzettend vereerd dat ik ondanks mijn 22 jaar zoveel voorkeursstemmen heb gekregen vorig jaar. Het raadslidmaatschap is een grote verantwoordelijkheid, ik vind het bijzonder dat mij die is toevertrouwd.

Op welk onderwerp of thema gaat u deze raadsperiode het verschil maken?

Ik ga jongeren beter betrekken bij besluiten in onze gemeente. Op dit moment gebeurt dat nog te weinig! Wat mij betreft een gemiste kans. Daarom ben ik recent samen met scholieren en mbo-studenten begonnen met kijken op welke manier we dat kunnen vormgeven. Een ontzettend leuk proces dat voor mijzelf nu al tot nieuwe inzichten leidt.

Het zijn niet altijd makkelijke keuzes, maar juist dan is het belangrijk om aan inwoners uit te leggen wat je motivatie daarvoor is.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?

Ik merk dat het als gemeenteraad lastig kan zijn om geld te reserveren voor je eigen ondersteuning. Toch is het fundamenteel dat je ook op die manier investeert in je lokale democratie. Op dit moment zijn er bij ons gelukkig voldoende mogelijkheden voor bijvoorbeeld opleidingen en hebben we een erg betrokken griffie, maar het blijft belangrijk om hier aandacht voor te houden.

Hoe belangrijk is de griffier voor u als raadslid?

Heel belangrijk. Ik vind het alleen al fijn om als beginnend raadslid ergens terecht te kunnen voor vragen en advies.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Wij hebben recent als gemeenteraad gekozen voor het aanstellen van een raadscommunicatieadviseur. Ik ben benieuwd of dit zorgt voor nog meer interactie tussen onze gemeenteraad en inwoners.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Ik ben ervan overtuigd dat inwoners zich moeten kunnen herkennen in de gemeenteraad. Dit betekent dat een gemeenteraad ook een goede afspiegeling moet zijn van de samenleving, oftewel diversiteit! Ik vind het daarom mooi om te zien dat bijvoorbeeld een campagne als ‘Stem op een vrouw’ zo effectief is, maar ik zou ook graag meer jongeren zien in de gemeenteraden.

Bent u tevreden over de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente. Zo ja, waarom; Zo nee, waarom niet?

Ik ben hier zelf als raadslid nog wat zoekende in. We worden als gemeenteraad natuurlijk geïnformeerd over de regionale samenwerkingsverbanden, maar ik denk dat we onze grip zeker kunnen versterken.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

We zitten op dit moment nog midden in een intensief G1000 proces over de inrichting van ons centrum. De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers, vrije denkers en politici verdeeld over verschillende werkgroepen nagedacht over plannen. Tijdens de burgerraad dit voorjaar zijn deze ideeën gepresenteerd en bijna allemaal aangenomen door de burgerraad. Onze G1000 heeft daarmee voor veel betrokkenheid en enthousiasme gezorgd!

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Ik vind juist dat beide kenmerken elkaar versterken. Betrokken inwoners zorgen ervoor dat volksvertegenwoordigers hun rol beter kunnen uitvoeren. Volksvertegenwoordigers kunnen er op hun beurt voor zorgen dat de ideeën van inwoners serieus genomen worden.

Mathilde Haan was 100 jaar geleden de eerste vrouw in de gemeenteraad. Hoe is in uw gemeente het aandeel vrouwelijke raadsleden?

We hebben op dit moment 15 vrouwen en 16 mannen, een bijna perfect evenwicht op dat gebied dus! Eerder deze periode hadden we een moment dat de vrouwen in de meerderheid waren. De gemeenteraad heeft toen, op initiatief van D66, besloten om Heerenveen tijdens internationale vrouwendag tijdelijk om te dopen tot Vrouwenveen!

Stelling: Een debat in de gemeenteraad dient uitsluitend om uw politieke overtuiging en die van uw achterban te ventileren. Bent u het hiermee eens?

Ik vind het debat in de gemeenteraad belangrijk om te verantwoorden waarom ik een bepaalde keuze maak. Het zijn niet altijd makkelijke keuzes, maar juist dan is het belangrijk om aan inwoners uit te leggen wat je motivatie daarvoor is.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Wie dient volgens u het hoogste bestuursorgaan in de gemeente te zijn: de gemeenteraad of de burgemeester?

De gemeenteraad blijft wat mij betreft het hoogste bestuursorgaan, de kracht van de gemeenteraad is dat het een lekenbestuur is. De drempel om je kandidaat te stellen voor de gemeenteraad is daarmee veel lager dan voor het burgemeesterschap.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Agressie of intimidatie tegen een volksvertegenwoordiger is in een democratie nooit acceptabel. Het is daarmee inderdaad een aanval op de gehele gemeenteraad.

Kunt u een voorbeeld geven van een succes van uw gemeenteraad waar u trots op bent?

Ik ben er trots op dat we als gemeenteraad gezamenlijk een raadsakkoord hebben opgesteld. In dit akkoord hebben we afgesproken dat we de komende jaren samen met onze inwoners een aantal onderwerpen gaan oppakken. We zitten nu nog midden in het eerste traject over het centrum van Heerenveen. Het is een intensief, maar ontzettend leuk proces! En er zijn tot nu toe verrassende ideeën voor ons centrum uitgekomen.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Ga actief het gesprek aan met jongeren. Ik vind dat jongeren nog te vaak niet worden betrokken. Zonde! Het is misschien een cliché, maar daarom niet minder waar: jongeren zijn de toekomst. De keuzes die u nu in de raad maakt hebben daarom de meeste impact op deze generatie.