U bent hier

Sepideh Pouwels-Nahrvar

Sepideh Pouwels-Nahrvar

Zuidplas
'Kies een portefeuille die bij je past en ga hier met integriteit en passie mee om. Streef na om het verschil te maken en Dare to be Different!'

Raadslid sinds: 05-2018
Partij: VVD
Hoofdberoep: Manager zorg - Netwerkcoördinator
Twitter: Libersep
LinkedIn: Sepideh Pouwels

Waarom bent u raadslid geworden? 

Uit overtuiging en betrokkenheid.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo? 

Vaak wel; soms wordt het vergeten.

Waar ziet u eventuele mogelijkheden tot verbetering van de ondersteuning van raadsleden door de griffie(r)?

Proactiviteit.

Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

Werkelijk dualisme.

Steeds meer beslissingen vinden plaats in regionale samenwerkingsverbanden. Hoe zou u de controle en invloed van de raad op regionale samenwerkingsverbanden willen verbeteren?

Actieve bijdrage en vertegenwoordiging, gezonde samenwerking en investering in gezamenlijke belangen.

Elke gemeente geeft op haar eigen manier invulling aan burgerparticipatie. Kunt u het beste voorbeeld uit uw gemeente geven?

Burgernet, taakverdeling politie en gemeente.

Welk kenmerk van de huidige lokale democratie vindt u belangrijker? Participatie van inwoners of representatie door vertegenwoordigers?

Representatie door vertegenwoordigers, met inachtneming van gezamenlijke belangen.

De keuze voor een directe verkiezing van de burgemeester door de raad of de inwoners is een stap dichterbij gekomen. Als de burgemeester direct gekozen zou worden, wat verandert dit dan volgens u aan de verhouding tussen de raad en de burgemeester?

Ik ben bang dat dan de burgemeester makkelijker een instrument van bepaalde groepen of individuen wordt.

Wat is volgens u de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor de raad en het raadswerk? 

Meer inzicht, een bredere kijk en flexibeler inzet en reacties op mensen en ontwikkelingen. Betere adaptatie.

Stelling: Agressie, intimidatie of geweld tegen één raadslid is een aanval op de gemeenteraad. Bent u het hiermee eens?

Ja, een aanval op de democratie en geweld tegen de raad mag niet getolereerd worden. Helaas gebeurt dit steeds vaker. Democratische waarden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten worden gewaarborgd. 

Digitalisering speelt een steeds groter wordende rol in de samenleving. Welke kansen biedt digitalisering volgens u voor de lokale democratie?

Het digitaal en geldig maken van raadsbijeenkomsten via digitale infra zou uitkomst bieden, zeker nu in tijden van een pandemie.

De spoedwet die digitale besluitvorming tijdelijk mogelijk maakt is recentelijk aangenomen. Wat zijn uw ervaringen met digitaal vergaderen en besluiten?

Het werkt goed en kan alleen maar beter.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?

Kies een portefeuille die bij je past en ga hier met integriteit en passie mee om. Je bent 24/7 een raadslid. Vergaar zoveel mogelijk informatie, je raadswerk moet zich niet beperken tot aantal vergaderingen in de raadzaal of een zolderkamer. Formuleer duidelijke doelstellingen en blijf altijd in dialoog met belanghebbenden en betrokkenen. Streef na om het verschil te maken en Dare to be Different!