U bent hier

Aftrap Klaar-voor-4-jaar voor kandidaat-raadsleden op 11 december

Voor kandidaat-raadsleden start op 11 december een week van bijeenkomsten als voorbereiding op de nieuwe raadsperiode. De aftrap van deze zogeheten Klaar-voor-4-jaarbijeenkomsten bestaat uit een online bijeenkomst met thema's als hoe word ik een succesvol raadslid? Hoe zet ik communicatiemiddelen in? Welke stijl van debatteren is effectief? Deze Raad op Zaterdag-achtige online bijeenkomst op 11 december is de start van de Week van het kandidaat-raadslid. 

De Week voor het kandidaat-raadslid in het programma Klaar-voor-4-jaar ziet er als volgt uit:

11 december - Klaar voor 4 Jaar - De week voor het kandidaat-raadslid

13 december - Klaar voor 4 Jaar - Tips en valkuilen over communicatie als raadslid

14 december - Klaar voor 4 Jaar - Informatievoorziening

15 december - Klaar voor 4 Jaar - Macht en tegenmacht

16 december - Klaar voor 4 Jaar - Tips van raadsleden voor kandidaat-raadsleden

17 december - Klaar voor 4 jaar - Van buiten naar de raadszaal kijken

18 december - Klaar voor 4 Jaar - Hoe kan je als raadslid met positieve energie invulling geven aan raadswerk

Deze onlinebijeenkomsten komen in de plaats van de vanwege de coronamaatregelen geannuleerde bijeenkomsten die aanvankelijk in november en december zouden worden gehouden op diverse locaties en gemeenten in het land. 

Voorbereiding 

Om ervoor te zorgen dat raadsleden sterk en krachtig van start kunnen gaan aan de nieuwe raadsperiode zijn er twee hoofdlijnen in de voorbereiding op de nieuwe raadsperiode:

  1. Om te weten hoe de gemeente werkt, welke instrumenten raadsleden hebben en hoe belangrijke onderwerpen als gemeentefinancien, energietransitie en ruimtelijke ordeningsvraagstukken in elkaar zitten is er de digitale leeromgeving voor raadsleden. Deze bevat een honderdtal filmpjes, handreikingen, stappenplannen en een 12-tal leerlijnen, die toegankelijk zijn voor iedereen, waaronder:
  1. Om als raadslid en raad sterk en krachtig van start te gaan, gaan de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten vooral over vragen als wat voor raadslid wil ik zijn, wat voor gemeenteraad willen wij zijn, hoe gaan we als raadsleden met elkaar om en hoe bepaal ik als raad de koers van de gemeente en voer ik controle uit? Het vraagstuk macht en tegenmacht speelt een belangrijke rol voor hoe raadsleden hun raadswerk met gezag en effectief kunnen uitvoeren en hoe raadsleden een sterke raad kunnen zijn. Negen hoofdthema’s maken daarbij het verschil en de vragen waar het dan om gaat, zoals informatievoorziening, regionale samenwerking, voorzitterschap, het gebruik van hulptroepen als rekenkamer, accountant en Ombudsfunctie zijn terug te lezen in de 9 Raadstegels die de basis vormen vormen voor een sterke, krachtige raad.
  2. Ook is er een informatiekaart beschikbaar met tips van raadsleden voor raadsleden hoe kandidaat-raadsleden succesvol kunnen zijn. 

Meer informatie

De Klaar voor 4 jaar bijeenkomsten worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van deze bijeenkomsten is om alle kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode zodat de nieuwe gemeenteraad goed en krachtig van start kan gaan.