U bent hier

ALV Raadsacademie: hoe ga je als raadsleden met elkaar om?

Raadsleden krijgen te maken met gevoelige onderwerpen waar vaak emotie aan te pas komt. Als raadslid kun je te maken krijgen met vraagstukken en besluiten waar je het niet mee eens bent. De gemeenteraad is dé plek waar altijd een open debat moet kunnen plaatsvinden over wat de gemeente en haar burgers raakt.

Hoe je dat voor elkaar krijgt komt aan de orde tijdens de workshop Raad en Omgangsvormen tijdens de ALV Raadsacademie op 11 juni in Utrecht. Raadsacademies zijn bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarbij kennis, leren en interactie voor raadsleden centraal staat. Op deze bijeenkomsten komen doorgaans raadsleden uit de hele regio af; een unieke gelegenheid om kennis te maken met raadsleden uit andere gemeenten en de uitdagingen waar zij voor staan.

Raad en Omgangsvormen

Deze Raadsacademie begint met een plenaire sessie over hoe als raad meer grip te krijgen op regionale samenwerking. Daarna volgen er vier workshops. In de sessie 'Raad en Omgangsvormen' gaat het onder andere over dat het van groot belang is dat ieder raadslid kan zeggen wat hij of zij wil. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het debat ten goede. De raad heeft namelijk ook een voorbeeldfunctie in het omgaan met meningsverschillen. Juist daarom is het van groot belang dat je aan het begin van de raadsperiode afspreekt hoe je met elkaar omgaat, hoe je gesprekken voert én wat wel en niet geoorloofd is in discussies. In deze sessie gaat Peter van de Geer, communicatiedeskundige en debatcoach bij Debat.nl, hier verder op in.

Meer informatie en aanmelden

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. Klik hier om u aan te melden voor de ALV. En klik hier voor het aanmelden voor de Raadsacademie.