U bent hier

Belangrijke rol voor raadsleden bij vormgeven leefomgeving

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke rol in het mede-vormgeven van de leefomgeving. Om kennis over gebiedsontwikkeling voor raadsleden toegankelijk te maken hebben de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een publicatie uitgebracht met inzichten en tips.

Veel nieuwe raadsleden zijn begonnen aan het mede-vormgeven van de leefomgeving. Gebiedsontwikkeling vraagt volgens de samenstellers van de handreiking, hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas en senior onderzoeker Wouter Jan Verheul,  om de nodige kennis en het maken van belangrijke keuzes – over woningbouw, klimaatadaptatie, de energietransitie en mobiliteit en vooral de samenhang daartussen. Het gaat om keuzes die soms pas over 15 jaar zichtbaar zijn. 

Tips

Het is een misverstand dat raadsleden alles alleen moeten doenbij complexe gebiedsontwikkelingsprojecten. Volgens de samenstellers is het van belang om gebruik te maken van externe expertise zoals rekenkamers, of stel een externe klankbordgroep in. 'Een raadslid moet voelsprieten in de samenleving hebben, dus spreek met bewoners, organisaties, ondernemers, bouwers en investeerders over hun kijk op het gebied. Draai mee in medezeggenschapsraden en wijkcomités en luister naar de uitkomsten van participatietrajecten. Zorg er wel voor dat participanten niet alleen vanuit een kritische rol worden ingezet, maar ook vanuit een creatieve meedenkende rol.'

Meer informatie

Klik hier voor de handreiking gebiedsontwikkeling voor raadsleden op de digitale leeromgeving.

Klik hier voor de handreiking grote projecten die overzicht biedt van wat je als raadslid en raad kunt doen om meer grip op grote projecten in jouw gemeente te krijgen en te houden.