U bent hier

Gemeenten kunnen beroep doen op Nationale ombudsman

Gemeenten hebben de keuze. Zij kunnen een eigen ombudsfunctie in het leven roepen. Maar ook kunnen zij een beroep doen op de Nationale ombudsman. Die is voor ruim driekwart van de gemeenten de bevoegde, lokale ombudsman.

De Nationale ombudsman is er om burgers op weg te helpen als het misgaat tussen hen en de overheid. Daarnaast daagt de Nationale ombudsman overheden uit anders te kijken naar hun dienstverlening.

Jaarlijks krijgt de Nationale ombudsman zo’n vijf tot zesduizend klachten, vragen en signalen over medeoverheden. Gemeenteklachten gaan met name over de Wmo, de jeugdhulp, schuldhulpverlening, handhaving en informatieverstrekking. Van de oorspronkelijke  tweedelijns klachtbehandelaar die achteraf een oordeel geeft, is de ombudsman nu meer sparringpartner die overheden helpt hun klachtbehandeling te verbeteren en samen te zoeken naar oplossingen.

Dat kan door:

  • Interventie
  • Een vorm van bemiddeling
  • Een beperkt onderzoek gericht op het snel afhandelen
  • Als deze werkwijzen niet volstaan, geeft de ombudsman een formeel oordeel over de behoorlijkheid van het overheidsoptreden.

Maatwerk

Daarnaast onderzoekt de ombudsman op eigen initiatief onderwerpen die gemeenten aangaan. Bijvoorbeeld over maatwerk voor ondernemers die door corona in de knel zijn gekomen, informatieverstrekking rondom vergunningverlening, problemen bij inschrijvingen in de Basisregistratie Personen, knelpunten in de toegang tot schuldhulpverlening of de vrouwenopvang. Ook gemeenten wenden zich direct tot de ombudsman, doorgaans met een verzoek om informatie, een vraag om advies, de afgifte van een signaal of een verzoek om een presentatie.

Meer informatie:

Nationale ombudsman feliciteert raadsleden

Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten