U bent hier

‘Houd het dichtbij’: tips en raad van raadsleden

Raadsleden zijn lekenbestuurders, maar nemen professionele besluiten. Dertig raadsleden vertellen hoe je dat als raadslid het beste doet.

Raadsleden vormen samen het algemeen bestuur van de overheid. Hun bestuurlijk werk doen ze zonder opleiding en zonder directe ruggenspraak met inwoners. Toch besluiten ze over begrotingen van honderden miljoenen euro’s, zorg aan kwetsbare inwoners, huisvestingsbeleid en tal van andere belangrijke onderwerpen. In het boekje ‘Houd het dichtbij’ van communicatieadviseur, moderator, en gemeenteraadslid Laurens van Voorst vertellen dertig raadsleden hoe hen dat afgaat.

Thema’s

Elk interview heeft een ander thema, zoals raadswerk, kiezersgunst, oppositie voeren, deelgenoot zijn van de coalitie, een landelijk of juist een lokale partij vertegenwoordigen, idealisme, cliëntelisme, lang meelopen, nieuw zijn, integriteit, lid zijn van een grote fractie of juist alles alleen moeten doen. In hun interviews geven de raadsleden tips en raad over hoe je het raadswerk het beste kan uitvoeren.

Aanbevelingen

  • Houd het raadswerk kleinschalig, met korte lijnen. Dat verhoogt de betrokkenheid.
  • Schrijf als raad je wensen op en maak ze kenbaar, nog voordat het college iets op papier zet.
  • Zorg voor een uitgesproken visie. Ideologie dient als filter tussen de voorkeur van inwoners en de besluitvorming in de raad.
  • Is je fractie deel van de oppositie, doe daar dan als nieuw raadslid je voordeel mee. Je leert daar al snel wat er nodig is om succes te boeken: samenwerken.
  • Initiatief nemen is voor coalitie-raadsleden een goede manier om politiek te bedrijven. Het College afwijzen gaat niet, maar eigen voorstellen doen kan wel.
  • Zorg voor kennis van zaken, want besluitvorming gebeurt op basis van de inhoud.

 

Meer informatie

'Houd het dichtbij': Dertig gemeenteraadsleden over hun ambt

Als hulpmiddel voor kandidaat-raadsleden is er een nieuw overzichtelijk online handboek boordevol met tips en aanbevelingen voor en over succesvol raadswerk. Deze online zogeheten Wegwijzer geeft op belangrijke thema’s en onderwerpen schematisch en praktisch tips en aanbevelingen. De Wegwijzer 2022-2026 is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Diverse andere partners en raadsleden hebben bijdragen geleverd. Het handboek is ook online beschikbaar.