U bent hier

Jaarlijkse update vergoedingen raadslid

Per 1 januari 2021 vindt de jaarlijkse update van de vergoedingen voor raadsleden plaats. Raadsleden gaan er volgend jaar qua vergoeding 2,9% op vooruit. Verdere compensaties die raadsleden en commissieleden ontvangen nemen toe met 2,6% tot 2,9%.

De vaste maandelijkse vergoeding die raadsleden voor hun ambt ontvangen wordt op basis van de indexatie van CAO-lonen overheid bijgewerkt. Andere vergoedingen en tegemoetkomingen worden ofwel bijgewerkt aan de hand van de voorgenoemde indexatie van CAO-lonen, of aan de hand van de consumentenprijsindex. Dit betekent een respectievelijke toename van 2,9% of 2,6% over de bedragen die raadsleden ontvangen.

Onderstaand een overzicht van de vergoeding voor raadsleden per gemeentegrootte vanaf januari 2021.

Inwonertal                                        Vergoeding

tot en met 40.000                            € 1.047,82

40.001-60.000                                 € 1.362,81

60.001-100.000                                € 1.594,69

100.001-150.000                              € 1.810,49

150.001-375.000                               € 2.109,17

375.001->                                          € 2.567,82

Bijwerking andere vergoedingen

Naast de raadsledenvergoeding worden ook andere vergoedingen en toelagen aan de hand van inflatie bijgewerkt, waaronder de:

  • Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden
  • Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie
  • Toelage lid bijzondere commissie
  • Toelage fractievoorzitter

Meer informatie

Voor meer informatie over de bovengenoemde of andere vergoedingen zie onze nieuwe pagina over de rechtspositie van het raadslid. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft deze pagina gecreërd om een zo volledig mogelijk overzicht beschikbaar te stellen van de rechten van het raadslid, dus ook de vergoedingen waar een raadslid of commissielid recht op heeft.

Specifieke cijfers over de vergoedingen voor 2021 is terug te vinden in het bestand Herziene versie circulaire (onkosten)vergoeding en bezoldiging burgemeesters, wethouders en raadsleden 2021.