Klein deel gemeenteraden gestart met overdrachtsdocument

Klein deel gemeenteraden gestart met overdrachtsdocument

Een vijfde deel van de oude gemeenteraden heeft voor de raadsverkiezingen gebruik gemaakt van het overdrachtsdocument "Van gemeenteraad tot gemeenteraad" met tips en adviezen voor de nieuwe raad op een tiental onderwerpen.

Dit blijkt uit recentelijk onderzoek dat is uitgevoerd door de Thorbecke Academie. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft (54 procent) van de gemeenteraden gewerkt heeft met een overdrachtsdocument aan de nieuwe gemeenteraden. Gemeenten die geen gebruik maken van het overdrachtsdocument van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stellen zelf overzichten voor de nieuwe raad op.

Positieve reacties

De gemeenteraden die gebruik maakten van het overdrachtsdocument dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ervaren het gebruik ervan als overzichtelijk en fijn. Andere gemeenteraden gebruiken het overdrachtsdocument van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als inspiratiebron.

Andere aanpak

Sommige gemeenteraden maakten geen gebruik van een overdrachtsdocument, omdat er geen grote politieke verschuivingen zijn of door gebrek aan tijd. In andere gemeenteraden zijn raadsleden eerst commissieleden en zijn daarom op de hoogte van de werkwijze van de raad als ze worden gekozen. Een andere aanpak die ook voorkwam is dat gemeenteraden een inwerkprogramma gebruiken bij de komst van nieuwe raadsleden in plaats van een overdrachtsdocument.

Aanbevelingen

Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de term overdrachtsdocument bij sommige gemeenteraden verwarring veroorzaakte. Het wordt verward met een ambtelijk document met dezelfde naam dat ook wordt gebruikt in de onderhandelingen voor een nieuw college. Ook blijkt er onduidelijkheid te bestaan over wie het overdrachtsdocument moet opstellen. Daarnaast is er onduidelijkheid over doel en uitvoerbaarheid. De onderzoekers doen daarom de aanbeveling om de communicatie over het overdrachtsdocument te verbeteren.

Meer informatie

Klik hier voor het format van het overdrachtsdocument opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

Klik hier voor het volledige onderzoek van de Thorbecke Academie