U bent hier

Meld het wanneer je iets onacceptabel vindt!

Wees je bewust van je omgeving en ga in gesprek wanneer je iets niet acceptabel vindt. Dat is een van de conclusies van een online bijeenkomst met raadsleden, burgemeesters en wethouders, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Tijdens deze online bijeenkomst gingen 20 raadsleden, wethouders en burgemeesters met elkaar in gesprek over agressie, intimidatie en ander ongewenst gedrag. Tijdens deze bijeenkomst ging onder andere Jan Boelhouwer, voormalig burgemeester van Gilze-Rijen, in gesprek met de aanwezige deelnemers over zijn ervaringen met intimidatie en ondermijnend gedrag.

Ruud Verkuijlen, raadslid in Hilversum en daarnaast programmamanager bij de Nationale Politie en lid van het Netwerk Weerbaar Bestuur, nam de deelnemers mee in het werk van de politie rondom dit onderwerp. Hij adviseerde de aanwezige deelnemers om het vooral te melden wanneer er zich iets voordoet wat niet door de beugel kan, ook al lijkt dit een eenmalige actie of niet genoeg voor een aangifte. Een goede registratie van incidenten bij de politie is volgens Verkuijlen van groot belang wanneer er wel opgetreden dient te worden.

Aan de hand van deze ervaringen en inzichten gingen alle aanwezige deelnemers met elkaar in gesprek over hun ervaringen en over de vraag wanneer je iets acceptabel vindt of niet en waar dat van afhangt.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Om raadsleden, burgemeesters en wethouders die zich belaagd of bedreigd voelen te ondersteunen is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgericht. Dit team, met vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging en het Genootschap van Burgemeesters is 24/7 bereikbaar om een steun in de rug te geven en van advies en een luisterend oor te voorzien. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314. Meer informatie over het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur vindt u hier: Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Reeks bijeenkomsten

Deze online bijeenkomst was een eerste in een reeks bijeenkomsten waarin met raadsleden, wethouders en burgemeester in gesprek wordt gegaan over wat wel en niet toelaatbaar is en welk handelingsperspectief er is wanneer er sprake is van ontoelaatbaar gedrag. Via onze verschillende communicatiekanalen wordt u hiervan op de hoogte gehouden.