U bent hier

Slechts één op de drie gemeenteraden heeft structurele scholingsprogramma’s

In krap drie op de tien gemeenten is een structureel scholingsprogramma beschikbaar als ondersteuning voor raadsleden. Tegelijkertijd heeft iets meer dan de helft van de raadsgriffies onvoldoende (opleidings- en ondersteunings)medewerkers om een structureel scholingsprogramma gedurende de gehele raadsperiode voor hun raadsleden op te zetten.

Dit blijkt uit een enquête van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers dat onder griffies is uitgevoerd om zicht te krijgen op ervaringen en geleerde lessen bij de landelijke en lokale startprogramma’s die voor en na de raadsverkiezingen van 16 maart 2022 zijn gehouden voor (nieuwe) raadsleden en kandidaat-raadsleden. Deze enquête is ingevuld door een representatief deel van de bevraagde raadsgriffiers: 104 van de 340 griffies waar verkiezingen waren. 

Inwerkprogramma’s

Voor de raadsleden is in vrijwel alle gemeenten (99 %) is een startprogramma opgesteld. En in 83 % van de Nederlandse gemeenten hebben aspirant raadsleden ook meegedaan aan startprogramma’s, naast het Klaar voor 4 jaarprogramma dat door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging voor Griffiers voor de raadsverkiezingen is aangeboden. Over het algemeen vinden griffiers dat de raad van zijn/haar eigen gemeente goed is ingewerkt: 76% is het (zeer) eens met de stelling.

Capaciteit

Iets minder dan de helft (46 %) van de griffies in Nederland heeft voldoende capaciteit om zowel een startprogramma voor te bereiden als een structureel scholingsprogramma te onderhouden. Vooral in grote gemeenten (58 %) hebben de raadsgriffies vaak voldoende medewerkers voor zowel een start- als een scholingsprogramma (kleine gemeenten:36 %).

Producten

Griffiers in Nederland geven aan dat hun raadsleden vooral vaak gebruik maken van eigen leermiddelen en informatie van de gemeente: 96 % geeft dit aan. Daarnaast wordt (informatie)materiaal van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (69 %) ook relatief vaak genoemd.

Verder lezen

Lees het volledige onderzoek hier.

Wil je weten hoe je je goed voorbereid op de een raadslidmaatschap? Bekijk hiervoor de leerlijn op de digitale leeromgeving voor raadsleden.

Wil je meer opleidings- en ondersteuningsmedewerkers op de griffie maak dan gebruik van de handreiking ideale omvang griffie. 

Uit het benchmarkrapport Raadsgriffies anno 2022 blijkt dat alle raadsgriffies te klein zijn. Meer weten over voldoende capaciteit op de griffie? Lees hier verder.