U bent hier

Webinar burgerparticipatie en de raad

Voor veel gemeenteraden en raadsleden is het een uitdaging om burgerparticipatie goed in de lokale situatie in te passen. Burgerparticipatie wordt ingezet om kennis en ideeën op te halen, draagvlak te creëren en te testen, en om burgers aan te zetten tot actie. Met wisselende resultaten zien we nu.
De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert een webinar over burgerparticipatie en het communityplatform Raad in Beweging, waar raadsleden van elkaar kunnen leren, ervaringen kunnen uitwisselen en gezamenlijk inzichten kunnen ontwikkelen.

Met dit webinar laten we zien wat het communityplatform Raad in Beweging voor je kan betekenen en krijg je de eerste resultaten van het onderzoek bij de gemeente Tynaarlo. Ook inventariseren we welke ervaringen, goede voorbeelden en nieuwe ontwikkelrichtingen op het gebied van participatie er zijn.

Sprekers 

Els Kardol, raadslid in Tynaarlo en één van de initiatiefnemers en voorzitter van Raad in Beweging, zal een korte inleiding verzorgen. De onderzoekers en ontwerpers Peter van den Heuvel en Ellen Steijvers presenteren hun eerste bevindingen en inzichten van het onderzoek naar burgerparticipatie en de gemeenteraad. Ze geven een inkijkje in nieuwe ontwikkelrichtingen die de raad kunnen ondersteunen bij participatie. Stel gerust je vragen en deel ook je eigen ervaringen daarbij.

Meld je snel aan

Het webinar wordt op 6 juli van 20.00 tot 21.30 uur georganiseerd door Raad in Beweging, en is gericht op raadsleden en medewerkers van de griffie. Er is plaats voor een gelimiteerd aantal personen en hierbij geldt wie het eerst komt, het eerst maalt. Dus meld je snel aan via contact@raadinbeweging.nl.
Je krijgt dan voor aanvang een link opgestuurd naar onze online omgeving. Wil je meer informatie over ons platform of over het webinar, stuur ook dan een e-mail naar contact@raadinbeweging.nl en stel je vraag in de mail. Je kunt ook een mail sturen naar marcus.nout@raadsleden.nl of naar elskardol@gmail.com.

Democratie in Actie

Raad in Beweging is initiatief van een aantal raadsleden en actieve burgers, en wordt ondersteund door Nederlandse Vereniging van Raadsleden. Het project Raad in Beweging is onderdeel van en wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het programma Democratie in Actie. Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK, VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, NGB en VGS.