U bent hier

Check de feiten met de RES-gespreksassistent

De 'RES-gespreksassistent' helpt je als raadslid de feiten rond de Regionale Energiestrategie te controleren. Op de website RES-gespreksassistent vind je verder achtergrondinformatie en veelgestelde vragen over de RES. Deze module is ook beschikbaar in de digitale leeromgeving voor raadsleden.

De RES-gespreksassistent is ontwikkeld door het Nationaal Programma RES. De website is opgedeeld in acht thema’s waarbij bondige informatie vermeld staat, aangevuld met achtergrondinformatie. Deze thema’s zijn:

• Wat is de RES?
• Tijdlijn en mijlpalen
• Werkwijze
• Wind, zon & warmte
• Andere energiebronnen
• Natuur & ruimte
• Participatie
• Meer info & begrippenlijst.

Prangende vragen raadsacademie

Tijdens de Raadsacademie van begin juni werden raadsleden in de gelegenheid gesteld om hun vragen te stellen over de RES. De vragen en antwoorden hebben we kort samengevat:

 1. Wat is de democratische legitimatie van afspraken van de VNG & IPO met het Rijk over de RES?
  De VNG maakt namens de gemeenten (en dus ook de raad) afspraken. Dit kan dus beter.
 2. Moet Den Haag niet meer de landelijke regie nemen?
  Nee, want nationale regie leidt tot meer weerstand. Alleen het versterken van de regionale democratie helpt.
 3. Wat gebeurt er met de regionale afspraken als een gemeenteraad RES 1.0 niet wenst vast te stellen?
  Dan treedt Route 35 in werking, een gesprek op bestuurlijk niveau. Indien dat niets oplevert besluit een hoger gelegen bestuursorgaan.
 4. Waarom is er geen ruimte voor innovatie om de RES-doelen te behalen?
  Er zijn duidelijke afspraken gemaakt zonder ruimte voor nieuwe oplossingen.
 5. Is het mogelijk het RES-proces voor een nieuwe raad wel van onderop op te bouwen?
  Dat zou ook nieuwe RES-afspraken betekenen. Wat wel kan is een RES-griffier aanstellen.
 6. Kan de provincie bij het plaatsen van windmolens de gemeente ‘overrulen’?
  Gemeenteraden kunnen het laten gebeuren, maar dat is niet goed voor de lokale democratie.
 7. Mogen gemeenteraden een omgevingsvisie maken voor een deel van de gemeente?
  Ja, dat kan je gewoon doen.

Meer informatie:

- De module RES-gesprekassistent in de digitale leeromgeving.
- Artikel Raadsleden en de RES: wat kan er? over de veelgestelde vragen tijdens de Raadsacademie van 5 juni.