U bent hier

Dag voor de Raad: Wat is de rol van de raad bij collegevorming?

Moet het proces van collegevorming een proces van de gemeenteraad zijn? Moeten verkenner, informateur en formateur door de raad worden aangewezen? En moeten zij altijd een eindrapportage aan de gemeenteraad aanbieden?

Deze stellingen zijn voorgelegd aan verkenners, informateurs en formateurs die de afgelopen formatie begeleid hebben. Hoe oordelen zij over de rol en positie van de raad in het proces van collegevorming? De uitkomsten van het onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, willen we graag met u delen en bespreken tijdens de Dag voor de Raad op 23 september.

Meepraten

Het onderzoek over de rol en positie van de raad tijdens de collegevorming is uitgevoerd om - indien nodig - een handreiking voor gemeenteraden op te stellen. In de deelsessie Raad & Collegevorming worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door Jori Veenman, projectmedewerker van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden krijgen hierbij volop de gelegenheid om te reageren, eigen ervaringen te delen en suggesties te doen over wat er nodig is om de rol en de positie van de raad bij collegevorming aan te passen.

Aanmelden

Een week voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je per mail een formulier toegestuurd, waarin je de keuze van de deelsessie kan doorgeven. Schrijf je dus in voor de Dag voor de Raad! (23 september in het stadhuis van Amsterdam)!

Meer informatie

Uit een eerdere steekproef van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bleek dat er bij de start van het formatieproces niet gewacht werd op de installatie van de nieuwe raad. Dat is opvallend omdat aan het einde van de rit het nieuwe coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders in het nieuwe college door de gemeenteraad moet gebeuren.