U bent hier

Strengere toezichtregels leiden tot statutenwijziging

Het wijzigen van de statuten en het invoeren van een huishoudelijk reglement zijn twee van de agendapunten tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op zaterdag 11 juni in Utrecht. 

De statutenwijziging is onder meer een gevolg van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht. Het aanpassen van de statuten is volgens het bestuur ook een goede gelegenheid om een aantal praktische zaken uit de statuten te halen en in een nieuw Huishoudelijk Reglement op te nemen. “Verder verplicht de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) om in de sfeer van toezicht en bestuur duidelijker afspraken in de statuten vast te leggen”, zegt voorzitter Bahreddine Belhaj over de voorgestelde wijzigingen.

Aansturen

Een derde belangrijke reden om de statuten opnieuw tegen het licht te houden is dat bij het verenigingsbureau al een aantal jaren een directeur aan het roer staat die onder andere belast is met het aansturen van de bureauorganisatie. “Het is raadzaam om daarvoor afspraken vast te leggen in de statuten en verder uit te werken in het huishoudelijk reglement”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Werkgroep

Aan de voorgestelde wijzigingen van de statuten en het opstellen van een huishoudelijk reglement is een zorgvuldig proces vooraf gegaan. In 2021 is een eerste verkenning uitgevoerd naar wijziging van de Statuten en het opstellen van een huishoudelijk reglement waarna in het najaar een bestuurlijke werkgroep is geformeerd die een voorstel en het opstellen van een huishoudelijk reglement heeft voorbereid. In het voorjaar van 2022 heeft het algemeen bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden keuzes gemaakt voor het aanpassen van de statuten en het regelen van uitvoerende zaken in een huishoudelijk reglement.

Ook Raadsacademie

De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in Utrecht is een gecombineerde bijeenkomst met de Raadsacademie Utrecht. Deze bijeenkomst staat in het teken om de kennis van raadsleden bij te spijkeren en te informeren over het raadswerk. Raadsleden hebben de keuze uit vier workshops in twee workshopronden: Raad & Omgangsvormen, Raad & Veiligheid, Raad & Klimaat, Raad & Sociaal Domein.

Aanmelden en stukken opvragen

Klik hier om aan te melden voor de ALV. En klik hier voor het aanmelden voor de Raadsacademie. Iedereen die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kan de stukken van tevoren inzien. Stuur een e-mail onder vermelding van statutenwijziging en/of huishoudelijk reglement naar info@raadsleden.nl.