U bent hier

Vier maanden uitstel concept-RES tot 1 oktober 2020

De uiterste datum voor het inleveren van de zogeheten concept-versie van de Regionale Energiestrategie (RES) is verschoven van 1 juni 2020 naar 1 oktober 2020. Reden: veel regio’s hebben in hun werk voor de regionale energiestrategie last van de gevolgen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Daardoor komen gemeenteraden klem te zitten en is er te weinig gelegenheid om inwoners te betrekken.

Met het verschuiven van de deadline wordt gehoor gegeven aan de oproep van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. “Vooral voor het vaststellen van de RES is zowel burgerparticipatie als het juiste democratische proces van groot belang. Meer tijd bieden voor dit proces is in ieders belang. Kernpunt van de RES is namelijk draagvlak”, zo verklaarde voorzitter Bahreddine Belhaj vorige week bij de oproep om de deadline van 1 juni voor het inleveren van de concept-RES los te laten. Door de coronamaatregelen zijn alle normale vergader- en overlegprocessen in gemeenteraden en met inwoners niet of slechts vertraagd mogelijk.

Opdrachtgevers

Tot het opschuiven van de deadline voor het inleveren van de concept-RES met vier maanden is besloten door de gezamenlijke opdrachtgevers. Dit zijn: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken & Klimaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) en de Unie van Waterschappen. Het opstellen van de plannen moet er toe leiden dat de dertig regio’s in Nederland er samen en met elkaar voor zorgen dat het plaatsen van windmolens, zonnepanelen en andere energiemaatregelen de Nederlandse klimaatdoelstellingen worden gehaald. Draagvlak van inwoners en gemeenteraden geldt voor de in hun omgeving en regio te treffen maatregelen als een belangrijke voorwaarde.

Nieuw tijdschema

De gezamenlijke opdrachtgevers, beide ministeries, VNG, IPO en Unie van Waterschappen, hebben een nieuw tijdschema opgesteld. De aangepaste RES-planning is als volgt:

  • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
  • Op 1 oktober start het Planbureau voor de Leefomgeving met de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
  • Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 2021.
  • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verdeling in 30 regio’s en welke vragen raadsleden hebben te beantwoorden voor het opstellen van de concept-RES, zie hier een drietal informatiekaarten die speciaal voor raadsleden zijn gemaakt en te vinden zijn in de digitale leeromgeving voor raadsleden.