U bent hier

Amsterdam experimenteert met burgerberaad

In sneltreinvaart heeft het Amsterdamse burgerberaad van honderd gelote inwoners een advies uitgebracht aan de gemeenteraad. Het burgerberaad had ook kritiek: de tijd voor het advies was krap en de samenstelling van het burgerberaad had beter gekund.

Vorig jaar september werd bekend gemaakt dat de gemeenteraad in Amsterdam inwoners een pakket maatregelen wil laten bedenken om zo de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Dit omdat de gemeente ver achterblijft bij haar klimaatdoelen om 55 procent minder broeikasgas uit te stoten in 2030. Eerder vorig jaar bleek dat de stad niet verder komt dan 37 procent. Wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid) kondigde even daarna de oprichting van een burgerberaad aan. Ze gaf aan dat honderd door loting geselecteerde Amsterdammers, met uitzondering van de aangestelde voorzitter Brenninkmeijer, zouden gaan nadenken over het klimaat. De willekeurig gekozen inwoners kregen de taak het gat te dichten en de wethouder beloofde van tevoren de voorstellen van het burgerberaad over te nemen.

Uitkomsten

Nadat met de honderd 16-plussers contact is opgenomen en deze personen na een uitgebreide scholing aan de slag zijn gegaan, zijn de eerste uitkomsten van het burgerberaad gepubliceerd. Zo zijn naast een nieuw Amsterdams bos en een klimaatraad, de suggesties geopperd om het isoleren van woningen betaalbaar te maken, extra toeristenbelasting van 25 euro per nacht te heffen voor mensen die met het vliegtuig zijn gekomen én de prijs van parkeervergunningen te verhogen. Het volledige rapport, met daarin alle voorstellen zijn hier te lezen.

Kritiek

Ondanks dat de eerste stappen zijn gemaakt op het gebied van burgerparticipatie, zijn er ook kritische kanttekeningen volgens Alex Brenninkmeijer, voorzitter van het burgerberaad. Zo was de termijn, waarbinnen de adviezen moesten worden opgesteld, te kort. De honderd deelnemers werd gevraagd om de adviezen binnen twee weken op te stellen, hierdoor voelden de deelnemers zich onder druk gezet. Daarnaast vraagt hij zich af hoe representatief het burgerberaad was. Niet iedereen ging namelijk op de uitnodiging in, waardoor niet alle bevolkingsgroepen even goed zijn vertegenwoordigd. Ook zijn er diverse deelnemers voortijdig afgehaakt, waardoor er volgens Brenninkmeijer voldoende lessen overblijven voor een volgend burgerberaad.

Gemeenteraad

Ondanks de kanttekeningen van de voorzitter, blijft het democratische experiment een primeur voor Amsterdam. Mede omdat wethouder Van Doorninck van tevoren beloofde een groot deel van de voorstellen over te nemen. Wel moet vermeld worden, dat de gemeenteraad het laatste woord houdt. In februari 2022 zullen de voorstellen worden besproken in de raad en raadscommissie.

Meepraten

Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 

In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem. 

Dorpsbewoners Odijk en raad Bunnik werken samen