U bent hier

De kracht van het onderhandelen

Voor raadsleden gaat onderhandelen verder dan de coalitieonderhandelingen of een raadsakkoord, ook tijdens de raadsperiode is het kunnen onderhandelen een kernvaardigheid die u nodig hebt als raadslid. Deze competentie hangt samen met andere competenties, bijvoorbeeld overtuigingskracht, samenwerken en inlevingsvermogen.

De vaardigheid onderhandelen, zorgt ervoor dat u als raadslid in onderhandelingssituaties tot een overeenstemming komt waarbij u inspeelt op onverwachtse wendingen. U bent in staat om het standpunt van de ander te veranderen en bent goed in de tegenargumenten te pareren. U zoekt hierbij de grenzen op, maar blijft rekening houden met de onderhandelingsruimte. U bent sterk in het bereiken van commitment in onderhandelingen en behartigt hierbij de belangen van uw raad/fractie/portefeuille.

Behalve dat de competentie onderhandelen bij raadsleden op de proef wordt gesteld tijdens de coalitieonderhandelingen en het onderhandelen over raadsakkoorden, heeft u tijdens uw raadswerk op meer behoefte aan deze competentie. Dit kan binnen uw eigen fractie voorkomen, als u tot een gezamenlijk standpunt moet komen, maar ook tijdens officiële onderhandelingen of overlegmomenten binnen de raad komt deze competentie van pas.

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'Omgevingsbewustzijn' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden: