U bent hier

Draaiknoppen om te komen tot ideale omvang raadsgriffie

De raadsgriffies van gemeenteraden bestaan bijna twintig jaar na de invoering van de griffie gemiddeld uit vier medewerkers, met uitschieters naar minder en naar ruim twintig medewerkers. Daarmee is de ondersteuning van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan nog lang niet op het ideale niveau. Om daar te kunnen komen, is er een nieuwe beslisboom met overzicht van taken en knoppen waarin kan worden gedraaid om de ideale omvang van de griffie voor jouw gemeenteraad te kunnen bepalen.

Klik hier voor de beslisboom om te komen tot de ideale omvang van de griffie.

Gesprek

De beslisboom voor de ideale omvang van de griffie dient als hulpmiddel om het gesprek te voeren tussen raadsleden, gemeenteraad en griffie over het kiezen en uitbreiden van de vorm van ondersteunende taken. De beslisboom biedt enerzijds een overzicht van alle ondersteunende taken die de griffie voor de gemeenteraad kan uitvoeren. Anderzijds geeft de beslisboom een overzicht van diverse knoppen om te kunnen bepalen hoeveel medewerkers er op de griffie nodig zijn. Door het gesprek te voeren over de ideale omvang is het aan de huidige raad, maar ook aan de nieuwe raad om keuzes te maken en budget vrij te maken om te komen tot de ideale omvang van de griffie in de komende jaren.

Samenwerking

De beslisboom ideale omvang van de griffie is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden opgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de Vereniging van Griffiers. Ook is de beslisboom besproken met de leden van de landelijke klankbordgroep werkgeverscommissieleden uit de raad van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Klik hier voor de beslisboom en voor de toelichting hoe om te gaan met de beslisboom

Kijk voor meer informatie over hoe te komen en over het belang van een sterke griffie naar het webinar “Hoe maak je een sterke griffie voor een sterke raad?” 

Steun van de minister van Binnenlandse Zaken kan helpen om de ondersteuning van de raad op peil te brengen 

Goede ondersteuning maakt de democratie sterk, zo betoogde de Raad voor het openbaar bestuur 

De Tweede Kamer gaf via de motie-Jetten het voorbeeld hoe belangrijk het is om als volksvertegenwoordiging budget vrij te maken voor meer ondersteuning 

Over het belang van een goede griffie zie ook de Goede Raad video en infographic van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.