Nieuwe Opleidingengids met tips en adviezen van en voor raadsleden

Nieuwe Opleidingengids met tips en adviezen van en voor raadsleden

De nieuwe Opleidingengids van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden staat boordevol tips, verhalen en adviezen van raadsleden voor raadsleden. De Opleidingengids is een hulpmiddel voor raadsleden om het ingewikkelde raadswerk beter te doen en bevat alles wat je nodig hebt om een sterke raad te zijn. “Veel leren is nodig omdat je te maken krijgt met complexe dossiers die een grote impact hebben op de samenleving, van jeugdzorg tot windmolens”, zegt voorzitter Bahreddine Belhaj in het voorwoord in de nieuwe Opleidingengids.

De Opleidingengids geeft raadsleden achtergrondinformatie, onderzoeksgegevens en tips over hoe zij op een 9-tal belangrijke onderwerpen als raadslid en raad meer grip en controle kunnen krijgen op het raadswerk en om een sterke raad in de lokale democratie te zijn. Deze 9 onderwerpen zijn:

  1. Volksvertegenwoordigende rol: wat voor raad wil je zijn?
  2. Hoe ga je als raadsleden met elkaar om en hoe reageer je op agressie, intimidatie en integriteitskwesties?
  3. Kaders stellen en controleren: hoe wil je als raad de koers van de gemeente bepalen?
  4. Informatievoorziening: hoe wil je als raad worden geïnformeerd?
  5. Werkgeversfunctie: wat voor raad wil je zijn en hoe organiseer je de griffie?
  6. Hulptroepen: hoe gebruik je als lekenbestuur de accountant en de rekenkamer?
  7. Raad in de regio: hoe vertegenwoordig je lokale belangen in de regio en geef je ruimte aan de belangen van de regio?
  8. Veiligheid: hoe zorg je samen met de burgemeester voor veiligheid in de gemeente?
  9. Boegbeeld: wat voor voorzitter (burgemeester) wil je als raad en welke rol heeft de vicevoorzitter?

Elk van deze 9 onderwerpen wordt telkens op vier pagina’s toegelicht met overzichtelijke tips hoe je bijvoorbeeld als gemeenteraad de koers van de gemeente kunt bepalen, een interview met een raadslid en wat er bijvoorbeeld nodig is om ook een bestuurlijke rol als raad te pakken om zo te kunnen sturen op de koers van de raad.

Waarschuwing

Dat het raadswerk onder druk staat, blijkt uit het interview in de nieuwe Opleidingengids met de voormalige Almeerse raadsgriffier Jan Dirk Pruim. Hij waarschuwt dat de raad zijn positie dreigt te verliezen: “De raad dreigt af te glijden naar een beslismachine waar de waan van de dag regeert. Raadsleden en partijen houden elkaar in een ijzeren greep. De gekte om als eerste een debat aan te vragen en een motie in te dienen als reactie op wat er dinsdag in de krant staat, zodat je woensdag zelf in de krant staat.” Pruim pleit voor een grotere rol van inwoners. “Ik pleit er niet voor om politieke partijen af te schaffen. Wel vind ik dat ze zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Er zijn ook meer mogelijkheden om burgers te mobiliseren.”

Wijze raad

In de Opleidingengids geven raadsleden onder het kopje 'Wijze raad' tips en adviezen voor raadsleden wat er nodig is om het raadswerk goed te doen. “Stel je vooral constructief en flexibel op zonder je persoonlijke en politieke achtergrond uit het oog te verliezen. Weet hoe een ander denkt en beweegt. Gunning is van essentieel belang, zowel op persoonlijk, maatschappelijk als op partijpolitiek vlak. En het belangrijkste: geniet van het raadslidmaatschap, het brengt zoveel nieuwe inzichten, contacten, expertise en ervarin­gen met zich mee”, zegt Bert Koonstra, Noareast-Fryslân (Fryske Nasjonale Partij). “Je neemt je voor iets te bereiken of te veranderen. De realiteit is dat de grote doelen heel lastig te verwezenlijken zijn. Je gaat veel tegenslagen krijgen. Laat je niet uit het veld slaan en houd je grote doel voor ogen. Probeer er in kleine stappen te komen”, aldus Toon van Dijk, Almere (PVV).

Vertellen

Verder staan er in deze gids interviews met 9 raadsleden die vertellen hoe zij als raadslid hun werk doen en op welke wijze zij het raadswerk zo goed mogelijk in de vingers proberen te krijgen. Ook geen deze raadsleden tips voor het raadswerk. Zo adviseert Sophie Heesen, PvdA-raadslid in Gouda om niet allen naar de agenda van de gemeente te kijken maar ook inwoners op te zoeken en te praten met maatschappelijke organisaties, werk samen met raadsleden buiten je eigen partij en geef jezelf de ruimte voor een leven buiten het raadslidmaatschap.

Onderzoekstips

De nieuwe Opleidingengids geeft raadsleden ook overzicht van de uitkomsten van belangrijke onderzoeken, zoals hoe het is gesteld met de diversiteit en inclusiviteit in gemeenteraden, welke factoren integriteit kunnen bevorderen, hoe de raad zijn bestuurlijke rol kan uitvoeren, wat het belang is van openheid over geheimhouding, tips om je als raadslid een werkgever van de griffier te voelen, welke hulptroepen de raad ondersteunen en hoe je grip en controle kunt krijgen op regionale samenwerking.

Leeromgeving

De Opleidingengids bevat verwijzingen en informatie over het volgen van opleidingen. Voor de beschikbaarheid van budget doen raadsleden er verstandig aan dat met hun griffier te bespreken. Bovendien is veel informatie ook terug te vinden in modules, filmpjes, handreikingen en stappenplannen in de speciale digitale leeromgeving voor raadsleden 

Verspreiding

De nieuwe Opleidingengids wordt toegestuurd aan alle raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Raadsleden die geen lid zijn, kunnen de Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanvragen, door een mail aan: info@raadsleden.nl. Bovendien is er een digitale versie van de nieuwe Opleidingengids

Meer informatie over leren en opleidingen zie ook, de Opleidingenpagina op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.