U bent hier

Raadsleden van Nederland - Conny de Laat

Wat drijft raadsleden? Wat geeft hen de energie en motivatie om zich in te zetten voor de samenleving? En welke instelling en idealen nemen zij mee de raadszaal in? In de serie Raadsleden van Nederland vertellen raadsleden hun verhaal. Deze week Conny de Laat, raadslid voor GroenLinks in Culemborg, over de omgang met de inwoners.

⇒ Download hier de hele interviewbundel 'Houd het dichtbij'

“Voordat ik raadslid werd, was ik actief bij een platform van lokale burgerinitiatieven. Daar draaide het om insluiten in plaats van uitsluiten. Om wij-wij in plaats van wij-zij. Om luisteren naar elkaar en elkaars ideeën benutten. Datzelfde probeer ik nu als raadslid óók te doen.

“Uiteindelijk gaat het erom dat de raad een goed besluit neemt. En dus wil ik als raadslid zoveel mogelijk gebruik maken van aanwezige kennis en ervaringen uit de stad. Dat doe ik door met inwoners in gesprek te gaan en te luisteren naar hun verhaal. Ik ga zo’n gesprek altijd open in en vertel van tevoren wat men van mij mag verwachten en wat niet. Heldere en eerlijke communicatie is belangrijk om het onderlinge vertrouwen een kans te geven en ook om het vertrouwen in de politiek te herstellen.

“De energietransitie is zo’n onderwerp waarover we als fractie graag in gesprek gaan met inwoners. Soms zijn dit één-op-één gesprekken. Aan één van die gesprekken heb ik mooie herinneringen. Een inwoner was ernstig bezorgd over de gevolgen die de klimaatafspraken van Parijs voor haar persoonlijk zouden hebben. Die zorgen konden we deels wegnemen, maar tegelijkertijd bleven we van mening verschillen over de noodzaak om energie duurzaam op te wekken. En dat vind ik ook oké: de winst van zo’n gesprek is immers dat je elkaar hebt gehoord en begrepen. Dat vind ik belangrijk, want die ervaring neem ik mee in mijn raadswerk: daar wordt mijn werk als raadslid beter van, want ik zit daar niet voor mezelf.

“Zorgen maak ik me over de verharding van het debat in de lokale samenleving. Ik heb al heel wat scheldkanonnades voorbij horen komen. Dat is een slechte zaak, want als het gesprek stokt, als het tegengeluid er niet mag zijn, dan stopt voor mij de democratie. Ook in de raad kunnen we meer gebruik maken van elkaars tegengeluid. Laten we als raadsleden meer naar elkaar luisteren en de intentie horen van wat de ander zegt. De ‘bedoeling’ willen horen in plaats van elkaar vliegen afvangen of soms zelfs gewoon een potje ver plassen.

“Hoe dan ook: als raadslid blijf ik op zoek gaan naar het constructieve tegengeluid én ook naar de verbinding. En ja, echt waar, dát gaat prima samen.”

Raadsleden van Nederland

In de serie Raadsleden van Nederland komen raadsleden met hun verhaal aan bod. Zij vertellen wat hun drijfveren zijn en wat zij willen leren. Eerder verschenen: